Kultur för alla

Kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om kultur för alla (KrU5)

Riksdagen sa nej till 82 motioner från allmänna motionstiden 2017 om kultur för alla. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom många av de frågor som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om kultur i hela landet, kultur och hälsa och biblioteksfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-25
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-21
Reservationer 21
Betänkande 2017/18:KrU5

Nej till motioner om kultur för alla (KrU5)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 82 motioner från allmänna motionstiden 2017 om kultur för alla. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom många av de frågor som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om kultur i hela landet, kultur och hälsa och biblioteksfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-28
Debatt i kammaren: 2018-03-01
4

Beslut

Beslut: 2018-03-07
21 förslagspunkter, 15 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 mars 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kultur i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3068 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7 och

2017/18:3819 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 70 0 13
SD 38 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 15 0 0 6
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 180 120 0 49


2. Kultursamverkansmodellen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3819 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 2 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 38 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 15 0 0 6
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 282 19 0 48


3. Kulturens roll för hälsan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3068 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 6 och

2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkandena 4 och 5.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 71 0 12
SD 38 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 15 0 0 6
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 180 121 0 48


4. Kulturellt utbyte med omvärlden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1911 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 3,

2017/18:3070 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 10 och

2017/18:3819 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

5. Kulturens roll i integrationsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 10,

2017/18:3603 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 2 och 3 samt

2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (V)

6. Hbtq+ och kulturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:700 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S) yrkande 1.

7. Statistik som stöd för att uppnå de kulturpolitiska målen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1501 av Per Lodenius (C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (C)

8. Digitalisering av kulturområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 6,

2017/18:3603 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 1 och

2017/18:3819 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkandena 1 och 3.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)

9. Språkfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:199 av Ola Johansson (C),

2017/18:747 av Marie Olsson m.fl. (S),

2017/18:1502 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S) och

2017/18:3388 av Runar Filper (SD) yrkandena 1 och 2.

10. Bibliotek för barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 11 (M)

11. Trygga bibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1740 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1 och

2017/18:1911 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 0 38 0 7
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 15 0 0 6
L 0 0 17 2
KD 14 0 0 2
- 0 2 0 3
Totalt 244 40 17 48


12. Urval på bibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3444 av Fredrik Schulte (M).

13. Framtidens filmpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1610 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 14 (SD)

14. Nordiska produktionsincitament för film

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1610 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 15 (SD)

15. Biografer i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1610 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 9 och

2017/18:3819 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 0 38 0 7
MP 24 0 0 1
C 0 0 19 3
V 15 0 0 6
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 2 0 3
Totalt 242 40 19 48


16. Nyskapande kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3070 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 18 (M)

17. Fond för unga konstnärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3883 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 19 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 38 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 0 15 0 6
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 286 15 0 48


18. Tillgång till konstnärsateljéer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3883 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 20 (V)

19. Individuell visningsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1009 av Lars-Axel Nordell (KD).

20. Svenskbefolkningen i Argentina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3387 av Runar Filper (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 21 (SD)

21. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:67 av Angelika Bengtsson (SD),

2017/18:219 av Maria Weimer (L),

2017/18:938 av Lars-Axel Nordell (KD),

2017/18:1206 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C),

2017/18:1603 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:1610 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 3-7, 10 och 11,

2017/18:1731 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2017/18:1732 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 3,

2017/18:1734 av Cassandra Sundin m.fl. (SD),

2017/18:1736 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1738 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2017/18:1740 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2017/18:1821 av Thomas Strand (S),

2017/18:1911 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkandena 2 och 9,

2017/18:2491 av Ann-Britt Åsebol (M),

2017/18:2507 av Ann-Britt Åsebol (M),

2017/18:2968 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 1-4,

2017/18:3068 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 8-10,

2017/18:3070 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkandena 7 och 8,

2017/18:3383 av Aron Emilsson och Runar Filper (båda SD),

2017/18:3600 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 5, 11 och 12,

2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkande 1 och

2017/18:3883 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 1-3.