Kultur för alla

Kulturutskottets betänkande 2020/21:KrU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2021

Beslut

Nej till motioner om kultur för alla (KrU4)

Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020. Detta med hänvisning bland annat till pågående arbete.

Motionerna handlar exempelvis om kulturpolitikens inriktning, effekter av coronaviruset och kultursamverkansmodellen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om kultur för alla (KrU4)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020. Detta med hänvisning bland annat till pågående arbete.

Motionerna handlar exempelvis om kulturpolitikens inriktning, effekter av coronaviruset och kultursamverkansmodellen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.