Kultur och fritid för barn och unga

Kulturutskottets bet 2010/11:KrU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2011

Beslut

Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU6)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om kultur och fritid för barn och unga. En orsak är att barn och unga enligt riksdagen är en prioriterad grupp inom kulturpolitiken och att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna tar upp. En annan orsak är att ansvaret för fritidsverksamheten i huvudsak ligger på kommunerna. Motionerna handlar om barns och ungas rätt till kultur och ungdomars fritidsverksamhet. Andra motioner behandlar barnkulturplaner, Barnkulturår 2012, teatern Unga Klara och självmord på Internet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-02-08
Justering: 2011-03-03
Betänkande publicerat: 2011-03-08
Trycklov: 2011-03-08
Reservationer 8
bet 2010/11:KrU6

Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU6)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om kultur och fritid för barn och unga. En orsak är att barn och unga enligt utskottet är en prioriterad grupp inom kulturpolitiken och att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna tar upp. En annan orsak är att ansvaret för fritidsverksamheten i huvudsak ligger på kommunerna.

Motionerna handlar om barns och ungas rätt till kultur och ungdomars fritidsverksamhet. Andra motioner behandlar barnkulturplaner, Barnkulturår 2012, teatern Unga Klara och självmord på Internet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-16
4

Beslut

Beslut: 2011-03-17
13 förslagspunkter, 7 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 mars 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Barns och ungas rätt till kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr285 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 2 och
2010/11:Kr288 av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin (båda S).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M101006
MP01807
FP21003
C14009
SD19001
V01900
KD17002
Totalt172136041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Barnkulturplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr332 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 2 (V)

3. Barnkulturår 2012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr285 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 3 (S)

4. Unga Klara

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr285 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 4 och
2010/11:Kr332 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M101006
MP01807
FP21003
C14009
SD19001
V01900
KD17002
Totalt172136041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Astrid Lindgrens Näs

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr234 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M) och
2010/11:Kr286 av Yvonne Andersson och Anders Andersson (båda KD).

6. Ungdomars fritidsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr247 av Christer Engelhardt (S),
2010/11:Kr294 av Christina Oskarsson m.fl. (S) och
2010/11:Kr318 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S).

Reservation 5 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M101006
MP17107
FP21003
C14009
SD19001
V01900
KD17002
Totalt189119041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Motverka självmord på Internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:Kr279 av Anita Brodén (FP) yrkande 1 och
2010/11:Kr296 av Tuve Skånberg (KD) yrkande 1.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M101006
MP18007
FP21003
C14009
SD01901
V19000
KD17002
Totalt28919041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Unga transpersoners livsvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So493 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 7 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M101006
MP01807
FP21003
C14009
SD19001
V01900
KD17002
Totalt172136041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Ett folkbildningslyft för barn och föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr273 av Thomas Strand och Louise Malmström (båda S).

10. Möjlighet för tonåringar att studera på folkhögskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr315 av Åsa Lindestam m.fl. (S).

11. Skolresor till koncentrationsläger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr206 av Eva Flyborg och Carl B Hamilton (båda FP).

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M101006
MP18007
FP21003
C14009
SD01901
V19000
KD17002
Totalt28819042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Bidrag till politiska ungdomsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr202 av Eva Flyborg och Fredrik Malm (båda FP) yrkandena 1 och 2.

13. Stöd till små föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Kr226 av Olle Thorell (S).