Kultur och fritid för barn och unga

Kulturutskottets betänkande 2011/12:KrU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2012

Beslut

Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU3)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om kultur och fritid för barn och unga. Skälet är bland annat gällande lagar och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om barns och ungas rätt till kultur, barnkulturplaner, utvärdering och uppföljning av satsningen Skapande skola samt maxtaxesystem för kultur- och musikskolan och en översyn av denna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-02-02
Justering: 2012-03-01
Betänkande publicerat: 2012-03-07
Trycklov: 2012-03-07
Reservationer 7
Betänkande 2011/12:KrU3

Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU3)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om kultur och fritid för barn och unga. Skälet är bland annat gällande lagar och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om barns och ungas rätt till kultur, barnkulturplaner, utvärdering och uppföljning av satsningen Skapande skola samt maxtaxesystem för kultur- och musikskolan och en översyn av denna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-03-21
4

Beslut

Beslut: 2012-03-28
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Barns och ungas rätt till kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr215 och 2011/12:Kr216.

2. Maxtaxesystem för avgifter till kultur- och musikskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr214 och 2011/12:Kr223 yrkande 4.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M98009
MP01906
FP20004
C19004
SD19000
V01702
KD17002
-0001
Totalt173137039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Översyn av kultur- och musikskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr297 yrkande 8.

Reservation 2 (S, V)

4. Utvärdering av Skapande skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr278 yrkande 18 och 2011/12:Kr297 yrkande 9.

Reservation 3 (MP)

5. Barnkulturplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr307 yrkande 3.

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP18106
FP20004
C19004
SD19000
V01702
KD17002
-0001
Totalt29218039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Uppföljning av den offentliga finansieringen av barns och ungas kultur ur ett jämställdhetsperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr278 yrkande 17.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M98009
MP01906
FP20004
C19004
SD19000
V01702
KD17002
-0001
Totalt173137039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Läsfrämjande insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr252 yrkande 4 och 2011/12:Kr298.

8. Astrid Lindgrens Näs

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr213.

9. Ungas internetanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju359 yrkande 20, 2011/12:Kr201 yrkande 1 och 2011/12:Kr265 yrkande 1.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP19006
FP20004
C19004
SD01900
V17002
KD17002
-0001
Totalt29119039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Stöd till små föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr226.

Reservation 7 (S)