Kultur och fritid för barn och unga

Kulturutskottets bet 2015/16:KrU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2016

Beslut

Nej till förslag som gäller barn och unga (KrU4)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015 som gällde barn och unga. Förslagen i motionerna handlade bland annat om barns rätt till kunskap om barnkonventionen, ungdomars rätt att välja partner, trakasserier på internet, skolresor till Auschwitz, barns rätt till kultur och stöd till ungdomsorganisationer. Utskottet sa nej till förslagen i motionerna bland annat med hänvisning till att arbete och utredningar pågår i flera av de frågor som togs upp i dem.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-01-19
Justering: 2016-01-28
Trycklov: 2016-01-29
Reservationer 7
bet 2015/16:KrU4

Nej till förslag som gäller barn och unga (KrU4)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015 som gäller barn och unga. Förslagen i motionerna handlar bland annat om barns rätt till kunskap om barnkonventionen, ungdomars rätt att välja partner, trakasserier på internet, skolresor till Auschwitz, barns rätt till kultur och stöd till ungdomsorganisationer. Utskottet säger nej till förslagen i motionerna bland annat med hänvisning till att arbete och utredningar pågår i flera av de frågor som tas upp i dem.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-02-02
Debatt i kammaren: 2016-02-03
4

Beslut

Beslut: 2016-02-10
10 förslagspunkter, 4 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 februari 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Barns rätt till kunskap om barnkonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1481 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 3 och

2015/16:2427 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 11
SD 45 0 0 3
MP 24 0 0 1
C 18 0 0 4
V 16 0 0 5
L 0 12 0 7
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 286 12 0 51


2. Ungdomars rätt att välja partner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 48.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 11
SD 0 45 0 3
MP 24 0 0 1
C 18 0 0 4
V 16 0 0 5
L 12 0 0 7
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 253 45 0 51


3. Barn och unga på nätet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:114 av Edward Riedl (M),

2015/16:2481 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 7,

2015/16:2482 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 25 och

2015/16:1569 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M).

Reservation 3 (M, KD)

4. Skolresor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:105 av Edward Riedl (M) och

2015/16:1599 av Marta Obminska (M).

Reservation 4 (M, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 72 0 12
SD 45 0 0 3
MP 24 0 0 1
C 18 0 0 4
V 16 0 0 5
L 0 12 0 7
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 213 84 0 52


5. Barns och ungas rätt till kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2137 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 73 0 11
SD 45 0 0 3
MP 24 0 0 1
C 0 18 0 4
V 16 0 0 5
L 0 12 0 7
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 181 117 0 51


6. Barns och ungas möjligheter att uppleva scenkonst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:392 av Maria Weimer och Said Abdu (båda FP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 11
SD 45 0 0 3
MP 24 0 0 1
C 18 0 0 4
V 16 0 0 5
L 0 12 0 7
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 286 12 0 51


7. Stöd till ungdomsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

8. Utvidgning av Skapande skola till gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1187 av Cecilia Magnusson (M) och

2015/16:2258 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 19.

Reservation 7 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 73 0 11
SD 45 0 0 3
MP 24 0 0 1
C 0 18 0 4
V 16 0 0 5
L 0 12 0 7
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 181 117 0 51


9. Verksamhet vid teknik- och naturvetenskapscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

10. Motorhobby

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: