Kultur och fritid för barn och unga

Kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 februari 2019

Beslut

Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU8)

Riksdagen sa nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga från allmänna motionstiden 2018/19. Anledningen är främst att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om information och kunskap om barns rättigheter, förebyggande åtgärder för att förhindra att unga blir gifta mot sin vilja, aktiviteter för barn på sommaren samt främjande av elevers inlärning av matematik och naturvetenskap.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2019-01-31, 2019-02-12

Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU8)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga från allmänna motionstiden 2018/19. Anledningen är främst att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om information och kunskap om barns rättigheter, förebyggande åtgärder för att förhindra att unga blir gifta mot sin vilja, aktiviteter för barn på sommaren samt främjande av elevers inlärning av matematik och naturvetenskap.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.