Kultur och fritid för barn och unga

Kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 februari 2019

Beslut

Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU8)

Riksdagen sa nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga från allmänna motionstiden 2018/19. Anledningen är främst att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om information och kunskap om barns rättigheter, förebyggande åtgärder för att förhindra att unga blir gifta mot sin vilja, aktiviteter för barn på sommaren samt främjande av elevers inlärning av matematik och naturvetenskap.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-02-12
Justering: 2019-02-14
Trycklov: 2019-02-22
Reservationer 5
Betänkande 2018/19:KrU8

Alla beredningar i utskottet

2019-02-12, 2019-01-31

Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU8)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga från allmänna motionstiden 2018/19. Anledningen är främst att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om information och kunskap om barns rättigheter, förebyggande åtgärder för att förhindra att unga blir gifta mot sin vilja, aktiviteter för barn på sommaren samt främjande av elevers inlärning av matematik och naturvetenskap.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-27
Debatt i kammaren: 2019-02-28
4

Beslut

Beslut: 2019-02-28
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 februari 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Information om barns rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2116 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkandena 1-3 och

2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 1 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 84 0 0 16
M 58 0 0 12
SD 56 0 0 6
C 27 0 0 4
V 23 0 0 5
KD 19 0 0 3
L 0 16 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 280 16 0 53


2. Förebyggande arbete för att förhindra att unga blir gifta mot sin vilja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 19 och

2018/19:2813 av Marta Obminska m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 0 57 1 12
SD 0 0 56 6
C 27 0 0 4
V 23 0 0 5
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 183 57 57 52


3. Barn och unga på nätet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:862 av Edward Riedl (M) och

2018/19:2069 av Cecilie Tenfjord Toftby (M).

4. Fritidsgårdar för hbtq-ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 15.

5. Alla barns rätt till kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkandena 10 och 12 samt

2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 4 (M)

6. Skapande skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 5 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 0 58 0 12
SD 56 0 0 6
C 27 0 0 4
V 23 0 0 5
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 239 58 0 52


7. Skola och andra aktiviteter på sommaren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2271 av Solveig Zander och Ulrika Heie (båda C).

8. Villkoren för ungas organisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1763 av Anders Österberg (S) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2159 av Arin Karapet (M) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2222 av Linda Ylivainio (C).

9. Främjande av elevers inlärning av matematik och naturvetenskapliga ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:796 av Ann-Britt Åsebol (M).