Kultur och fritid för barn och unga

Kulturutskottets bet 2019/20:KrU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU7)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2018, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om kunskap och information om barns rättigheter, förebyggande arbete mot tvångsgifte och barnäktenskap, mötesplatser för hbtq-ungdomar, barn och unga på nätet, villkoren för barn- och ungdomsorganisationer samt barns och ungas rätt till kultur.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-11
Justering: 2020-02-13
Trycklov: 2020-02-14
Reservationer 6
bet 2019/20:KrU7

Alla beredningar i utskottet

2020-02-11, 2020-01-28

Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU7)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2018, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om kunskap och information om barns rättigheter, förebyggande arbete mot tvångsgifte och barnäktenskap, mötesplatser för hbtq-ungdomar, barn och unga på nätet, villkoren för barn- och ungdomsorganisationer samt barns och ungas rätt till kultur.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-18
Debatt i kammaren: 2020-02-19
4

Beslut

Beslut: 2020-03-04
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 mars 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kunskap och information om barnets rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1263 av Fredrik Lundh Sammeli (S) yrkandena 1, 2 och 4 samt

2019/20:3345 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 1 (L)

2. Förebyggande arbete mot tvångsgifte och barnäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:607 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 23 och

2019/20:2726 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 0 63 7
SD 0 61 0 1
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 2 0 0 0
Totalt 196 61 63 29


3. Mötesplatser för hbtq-ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 4,

2019/20:2851 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 15 och

2019/20:3303 av Leila Ali-Elmi m.fl. (MP) yrkande 4.

4. Barn och unga på nätet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2952 av Edward Riedl (M).

5. Villkoren för barn- och ungdomsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1213 av Anders Österberg (S) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1257 av Isak From och Helén Pettersson (båda S) yrkande 1 och

2019/20:2715 av Betty Malmberg (M).

6. Barns och ungas rätt till kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkandena 7 och 8 samt

2019/20:3103 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 63 0 7
SD 61 0 0 1
C 28 0 0 3
V 0 0 24 3
KD 20 0 0 2
L 16 0 1 2
MP 16 0 0 0
- 1 0 1 0
Totalt 231 63 26 29


7. Tillgänglighet för fritidsaktiviteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 48.

Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 2 0 0 0
Totalt 300 20 0 29


8. Statliga medel till semester på landet för barnfamiljer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:808 av Staffan Eklöf (SD).