Kulturarvsfrågor

Kulturutskottets bet 2017/18:KrU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2018

Beslut

Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om kulturarvsfrågor. Motionerna tar bland annat upp statligt stöd till vissa museer, skydd av fornlämningar, kulturmiljöfrågor, världsarv och uppmärksammande av brott mot mänskligheten. Riksdagen sa nej bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

65 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-27
Justering: 2018-04-12
Trycklov: 2018-04-13
Reservationer 9
bet 2017/18:KrU7

Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU7)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om kulturarvsfrågor. Motionerna tar bland annat upp statligt stöd till vissa museer, skydd av fornlämningar, kulturmiljöfrågor, världsarv och uppmärksammande av brott mot mänskligheten. Utskottet säger nej bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-18
Debatt i kammaren: 2018-04-19
4

Beslut

Beslut: 2018-04-25
24 förslagspunkter, 19 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 april 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Filial i Ljungbyhed till Flygvapenmuseum i Linköping

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2032 av Anette Åkesson (M).

2. Permanent utställning om kommunismens brott mot mänskligheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3517 av Josef Fransson (SD).

3. Industrimuseer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:137 av Said Abdu (L).

4. Demokratimuseum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:402 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 70 0 0 13
SD 34 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 15 0 0 7
V 19 0 0 2
L 0 17 0 2
KD 15 0 0 1
- 5 0 0 3
Totalt 273 17 0 59


5. Traditionsfartyg och k-märkta fritidsbåtar och fartyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:220 av Lars Tysklind (L) yrkande 2.

6. Bättre skildring av statarnas historia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1051 av Kent Härstedt (S) yrkandena 1 och 2.

7. Marinarkeologiskt museum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:96 av Mattias Bäckström Johansson (SD).

Reservation 2 (SD)

8. Skansen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:379 av Nina Lundström (L) och

2017/18:840 av Teres Lindberg m.fl. (S).

9. Skydd av fornlämningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1221 av Maria Malmer Stenergard (M) och

2017/18:3844 av Markus Wiechel (SD).

Reservation 3 (SD)

10. Kulturarvet under jord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3070 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 4 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 20
M 1 69 0 13
SD 34 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 15 0 0 7
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 5 0 0 3
Totalt 220 69 0 60


11. Det kyrkliga kulturarvet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1739 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 70 0 0 13
SD 0 34 0 8
MP 21 0 0 4
C 15 0 0 7
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 1 3 1 3
Totalt 252 37 1 59


12. Hembygdsföreningsinspektör

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3277 av Mikael Jansson (SD) yrkandena 1 och 2.

13. Kvarntorpshögen som riksintresse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:505 av Christina Örnebjär (L) yrkande 1.

14. Den svenska gravkulturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:58 av Lars-Axel Nordell (KD).

15. Vattenverksamheter som kulturminnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 70 0 0 13
SD 33 1 0 8
MP 20 0 0 5
C 15 0 0 7
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 0 15 0 1
- 5 0 0 3
Totalt 273 16 0 60


16. Världsarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:688 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) och

2017/18:1840 av Magnus Manhammar (S).

17. Folkparkerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3381 av Runar Filper (SD).

18. Glasriket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1469 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) och

2017/18:2449 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C).

Reservation 7 (C)

19. Uppdrag till Institutet för språk och folkminnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1603 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 3.

Reservation 8 (SD)

20. Minnesdag och minnesmonument tillägnade kommunismens offer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:34 av Björn Söder (SD) och

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 7.

Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 70 0 0 13
SD 0 34 0 8
MP 21 0 0 4
C 15 0 0 7
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 5 0 3
Totalt 251 39 0 59


21. Minnesmärken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:409 av Maria Weimer (L) och

2017/18:1824 av Laila Naraghi m.fl. (S).

22. Romernas situation i Sverige och Europa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:701 av Magnus Manhammar (S).

23. Kommunismens brott mot mänskligheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3373 av Runar Filper (SD) yrkande 2.

24. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:14 av Robert Stenkvist och Mikael Jansson (båda SD),

2017/18:220 av Lars Tysklind (L) yrkandena 1 och 3,

2017/18:443 av Robert Hannah (L) yrkande 1,

2017/18:693 av Fredrik Olovsson m.fl. (S),

2017/18:697 av Pia Nilsson (S),

2017/18:700 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S) yrkande 2,

2017/18:702 av Niklas Karlsson (S),

2017/18:705 av Johan Löfstrand m.fl. (S),

2017/18:833 av Rikard Larsson (S),

2017/18:838 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S),

2017/18:847 av Hans Ekström (S),

2017/18:937 av Lars-Axel Nordell (KD),

2017/18:940 av Magnus Oscarsson (KD),

2017/18:941 av Magnus Oscarsson (KD),

2017/18:1216 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C),

2017/18:1323 av Edward Riedl (M),

2017/18:1603 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:1612 av Edward Riedl (M),

2017/18:1688 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:1726 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2017/18:1727 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2017/18:1733 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2017/18:1735 av Björn Söder m.fl. (SD),

2017/18:1739 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1747 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2017/18:1778 av Anders Hansson (M),

2017/18:1911 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 6,

2017/18:2271 av Jan Ericson (M),

2017/18:2693 av Isak From m.fl. (S),

2017/18:3068 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 3, 4 och 11,

2017/18:3078 av Cecilia Magnusson och Eva Lohman (båda M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3087 av Cecilia Magnusson (M),

2017/18:3123 av Marta Obminska (M),

2017/18:3152 av Betty Malmberg (M),

2017/18:3373 av Runar Filper (SD) yrkande 1,

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7,

2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 53,

2017/18:3600 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 6,

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 64 och

2017/18:3781 av Mikael Jansson (SD).