Kulturarvsfrågor

Kulturutskottets bet 2018/19:KrU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2019

Beslut

Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU7)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om museifrågor, kyrkoantikvariska frågor, immateriellt kulturarv och fornminnen. Motionerna handlar exempelvis om statligt stöd till vissa museer och verksamheter och om världsarvsklassning av vissa platser med kulturhistoriska värden. Andra områden är förvaltningen av värdefulla kulturmiljöer, bland annat en mer rättvis finansiering av arkeologiska utgrävningar.

Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att åtgärder redan är gjorda.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-02-28
Justering: 2019-03-07
Trycklov: 2019-03-08
Reservationer 21
bet 2018/19:KrU7

Alla beredningar i utskottet

2019-02-28, 2019-02-14

Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU7)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om museifrågor, kyrkoantikvariska frågor, immateriellt kulturarv och fornminnen. Motionerna handlar exempelvis om statligt stöd till vissa museer och verksamheter och om världsarvsklassning av vissa platser med kulturhistoriska värden. Andra områden är förvaltningen av värdefulla kulturmiljöer, bland annat en mer rättvis finansiering av arkeologiska utgrävningar.

Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att åtgärder redan är gjorda.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-12
Debatt i kammaren: 2019-03-13
4

Beslut

Beslut: 2019-03-13
23 förslagspunkter, 16 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 mars 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statligt stöd till vissa museer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:118 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD),

2018/19:263 av Magnus Oscarsson (KD),

2018/19:863 av Edward Riedl (M),

2018/19:1046 av Johan Andersson m.fl. (S),

2018/19:1452 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2018/19:1688 av Juno Blom (L) och

2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (L)

2. Statligt stöd till vissa verksamheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1266 av Runar Filper (SD),

2018/19:2198 av Pia Nilsson (S) och

2018/19:2405 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C).

Reservation 3 (C)

3. Uppåkra Arkeologiska Center

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:44 av Björn Söder m.fl. (SD) och

2018/19:104 av Robert Stenkvist (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 62 0 0 8
SD 0 58 0 4
C 30 0 0 1
V 23 0 0 5
KD 20 0 0 2
L 14 0 0 6
MP 14 0 0 2
Totalt 253 58 0 38


4. Svenskt kulturarvsår 2022

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1644 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

Reservation 5 (SD)

5. Statlig ersättning till synagogor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:293 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 62 0 0 8
SD 58 0 0 4
C 30 0 0 1
V 0 23 0 5
KD 20 0 0 2
L 14 0 0 6
MP 14 0 0 2
Totalt 288 23 0 38


6. Museernas roll som självständiga institutioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 7 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 62 0 8
SD 58 0 0 4
C 30 0 0 1
V 23 0 0 5
KD 20 0 0 2
L 14 0 0 6
MP 14 0 0 2
Totalt 249 62 0 38


7. Museers roll för nordisk publicitet i andra länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:339 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3.

8. Fritt inträde till statliga museer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2532 av Magnus Ek (C).

Reservation 8 (C)

9. Värna museers särart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 9 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 62 0 0 8
SD 57 0 0 5
C 30 0 0 1
V 23 0 0 5
KD 20 0 0 2
L 0 14 0 6
MP 14 0 0 2
Totalt 296 14 0 39


10. Förutsättningar för kulturarvsinstitutioners verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 13.

11. Världsarvsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1027 av Ingela Nylund Watz (S),

2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 9 och

2018/19:2247 av Fredrik Olovsson m.fl. (S).

Reservation 10 (L)

12. Det kyrkliga kulturarvet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:651 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2018/19:652 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

2018/19:864 av Edward Riedl (M).

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 62 0 0 8
SD 0 58 0 4
C 29 0 0 2
V 23 0 0 5
KD 20 0 0 2
L 14 0 0 6
MP 14 0 0 2
Totalt 251 58 0 40


13. Kostnadsansvar vid arkeologiska undersökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:721 av Betty Malmberg (M),

2018/19:2197 av Ida Karkiainen m.fl. (S),

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 50 och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 64.

Reservation 12 (KD)
Reservation 13 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 62 0 0 8
SD 58 0 0 4
C 30 0 0 1
V 23 0 0 5
KD 0 20 0 2
L 0 0 14 6
MP 14 0 0 2
Totalt 277 20 14 38


14. Kulturmiljövårdkompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:650 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 14 (SD)

15. Skydd av fornminnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:5 av Robert Stenkvist (SD),

2018/19:430 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD) och

2018/19:889 av Anders Hansson (M).

Reservation 15 (SD)

16. Skador på fornlämningar i skogen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 16 (SD)

17. Kolbottnars bevarandevärde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2422 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C).

18. Uppdrag till Institutet för språk och folkminnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:649 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 17 (SD)

19. Säkra det immateriella kulturarvet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2904 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 18 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 62 0 0 8
SD 58 0 0 4
C 30 0 0 1
V 23 0 0 5
KD 0 20 0 2
L 14 0 0 6
MP 14 0 0 2
Totalt 291 20 0 38


20. Ålarvet på Ålakusten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1881 av Anders Hansson m.fl. (M) yrkande 2 och

2018/19:2823 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, C, KD).

21. God ortnamnssed

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 9 och

2018/19:1645 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

Reservation 19 (SD)

22. Svenskbefolkning i historiska utvandrarbygder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1911 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 20 (SD)

23. Uppmärksammande av brott mot mänskligheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:495 av Robert Hannah (L),

2018/19:497 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L),

2018/19:1269 av Runar Filper (SD) yrkande 2,

2018/19:1654 av Marta Obminska (M),

2018/19:2246 av Magnus Manhammar (S) och

2018/19:2674 av Laila Naraghi m.fl. (S).

Reservation 21 (SD)