Kulturarvsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2020/21:KrU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 29 april 2021

Nästa händelse: Trycklov 26 april 2021

Utskottets förslag

Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU6)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till cirka 100 förslag om kulturarvsfrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat insatser som redan är gjorda samt pågående arbete.

Förslagen handlar exempelvis om förutsättningar för museernas verksamhet, de nationella minoriteternas kulturarv och skydd för Unescos världsarv.

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

67 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-03-25
Justering: 2021-04-22
Trycklov: 2021-04-26
Betänkande 2020/21:KrU6

Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU6)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till cirka 100 förslag om kulturarvsfrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat insatser som redan är gjorda samt pågående arbete.

Förslagen handlar exempelvis om förutsättningar för museernas verksamhet, de nationella minoriteternas kulturarv och skydd för Unescos världsarv.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-28
Debatt i kammaren: 2021-04-29
4

Beslut

Beslut: 2021-04-29