Kulturskaparnas villkor och kultur i det offentliga rummet

Kulturutskottets betänkande 2011/12:KrU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2012

Beslut

Nej till motioner om kulturskaparnas villkor och kultur i det offentliga rummet (KrU6)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om kulturskaparnas villkor och kultur i det offentliga rummet. En lång rad insatser görs redan på dessa områden. Motionerna handlar om:

 • Att långsiktigt stärka kulturskaparnas villkor
 • Att de fria kulturutövarna ska stödjas genom centrumbildningarna
 • Medverkans- och utställningsavtalet (MU-avtalet)
 • Enprocentsregeln vid offentligt byggande
 • Att utsmyckning och gestaltning av den offentliga miljön ska få större genomslag i samhällsplaneringsprocessen

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-15
Justering: 2012-04-17
Betänkande publicerat: 2012-04-20
Trycklov: 2012-04-20
Reservationer 6
Betänkande 2011/12:KrU6

Nej till motioner om kulturskaparnas villkor och kultur i det offentliga rummet (KrU6)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om kulturskaparnas villkor och kultur i det offentliga rummet. En lång rad insatser görs redan på dessa områden. Motionerna handlar om:

 • Att långsiktigt stärka kulturskaparnas villkor
 • Att de fria kulturutövarna ska stödjas genom centrumbildningarna
 • Medverkans- och utställningsavtalet (MU-avtalet)
 • Enprocentsregeln vid offentligt byggande
 • Att utsmyckning och gestaltning av den offentliga miljön ska få större genomslag i samhällsplaneringsprocessen

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-03
4

Beslut

Beslut: 2012-05-03
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 3 maj 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kulturskaparnas villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkandena 4, 11 och 12,
2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 15 och
2011/12:Kr305 av Louise Malmström m.fl. (S).

Reservation 1 (S, V)
Reservation 2 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M940013
MP00196
FP21003
C19004
SD18001
V01801
KD16003
-0001
Totalt1681141948

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Stödet till centrumbildningarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 3 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M940013
MP01906
FP21003
C19004
SD19000
V01702
KD16003
-0001
Totalt26536048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. MU-avtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S) yrkandena 16 och 17.

Reservation 4 (S, V)

4. Enprocentsregeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S) yrkandena 18 och 19.

Reservation 5 (S, MP, V)

5. Utsmyckning och gestaltning av den offentliga miljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr278 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkandena 21 och 22.

Reservation 6 (MP)