Kulturskaparnas villkor

Kulturutskottets bet 2018/19:KrU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om kulturskaparnas villkor (KrU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om kulturskaparnas villkor. Anledningen är främst att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om konstnärlig frihet och kulturens villkor, enprocentregeln och scenkonstallianser.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-02
Justering: 2019-05-07
Trycklov: 2019-05-09
Reservationer 8
bet 2018/19:KrU11

Alla beredningar i utskottet

2019-05-02, 2019-04-23

Nej till motioner om kulturskaparnas villkor (KrU11)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om kulturskaparnas villkor. Anledningen är främst att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om konstnärlig frihet och kulturens villkor, enprocentregeln och scenkonstallianser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-13
Debatt i kammaren: 2019-05-14
4

Beslut

Beslut: 2019-05-15
8 förslagspunkter, 3 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 maj 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konstnärlig frihet och goda villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkandena 1-3 och

2018/19:2306 av Anna Sibinska (MP) yrkandena 1 och 6.

2. MU-avtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:394 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2-4 och

2018/19:2904 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 60 0 1 1
C 29 0 0 2
V 1 1 24 2
KD 0 21 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 270 22 25 32


3. Enprocentregeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:642 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 0 61 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 256 61 0 32


4. Konstnärsfond

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:394 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5 och

2018/19:2306 av Anna Sibinska (MP) yrkande 5.

Reservation 4 (V)

5. Musiklivets villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:394 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 29 0 0 2
V 0 26 0 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 291 26 0 32


6. Scenkonstallianser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 6 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 63 0 7
SD 61 0 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 254 63 0 32


7. Ateljéer och verkstäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:394 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 6 och 7.

Reservation 7 (V)

8. Särskilt konstnärligt nationellt uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 10.

Reservation 8 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 0 14 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 303 14 0 32