Kvalitet och samverkan - om utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2006

Beslut

Utbildning för personer med utvecklingsstörning (UbU23)

Regeringen har redovisat för riksdagen vilka förändringar den bedömer bör göras när det gäller utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Riksdagen sade nej till motionsförslag och avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-20
Justering: 2006-05-11
Betänkande publicerat: 2006-05-12
Trycklov: 2006-05-12
Reservationer 8
Betänkande 2005/06:UbU23

Utbildning för personer med utvecklingsstörning (UbU23)

Regeringen har redovisat för riksdagen vilka förändringar den bedömer bör göras när det gäller utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag och avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-29
4

Beslut

Beslut: 2006-05-30
9 förslagspunkter, 9 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Särskolan som egen skolform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub13 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

2. Särskolans målgrupp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub13 yrkande 3.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

3. Utvecklingsstördas rätt till särvux

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub13 yrkande 9.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

4. Placering av barn i särskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub13 yrkande 4.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

5. Föräldrars inflytande vid placering i särskolan samt möjlighet att begära omprövning av placering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub13 yrkandena 5 och 6.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

6. Möjlighet för elever i särskola att välja skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub13 yrkande 10.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

7. Individuella programmet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub13 yrkande 11.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

8. Fortbildning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub13 yrkandena 7, 8 och 12.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

9. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2005/06:151 till handlingarna.