Kvalitet och samverkan - om utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2006

Beslut

Utbildning för personer med utvecklingsstörning (UbU23)

Regeringen har redovisat för riksdagen vilka förändringar den bedömer bör göras när det gäller utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Riksdagen sade nej till motionsförslag och avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Utbildning för personer med utvecklingsstörning (UbU23)

Regeringen har redovisat för riksdagen vilka förändringar den bedömer bör göras när det gäller utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag och avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.