Kvinnor, fred och säkerhet

Utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 november 2013

Beslut

Nej till motioner om kvinnor, fred och säkerhet (UU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om kvinnor, fred och säkerhet. Utrikesutskottet konstaterar i sitt beslutsunderlag att frågan om kvinnors roll när det gäller fred och säkerhet är central. Frågan bör vara en integrerad del av regeringens arbete inom den freds- och säkerhetsbyggande verksamheten, inklusive inom utvecklingssamarbetet.

Utskottet betonar att Sverige som medlem i FN ska bidra till genomförandet av olika resolutioner på området genom aktiviteter nationellt, regionalt och globalt. Det är också i linje med Sveriges nationella handlingsplan.

Regeringen har gett ett antal myndigheter i uppdrag att med hjälp av indikatorer varje år redovisa hur de har genomfört handlingsplanen. Det gäller Folke Bernadotteakademin, Försvarsmakten, Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Rikspolisstyrelsen och Sida. Utskottet är positivt till detta. Utskottet välkomnar också att regeringen under hösten 2013 ska börja se över handlingsplanen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-11-07
Justering: 2013-11-14
Betänkande publicerat: 2013-11-15
Trycklov: 2013-11-15
Reservationer 2
Betänkande 2013/14:UU7

Alla beredningar i utskottet

2013-11-07, 2013-11-05, 2013-10-24

Nej till motioner om kvinnor, fred och säkerhet (UU7)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om kvinnor, fred och säkerhet. Utskottet anser att frågan om kvinnors roll när det gäller fred och säkerhet är central. Frågan bör vara en integrerad del av regeringens arbete inom den freds- och säkerhetsbyggande verksamheten, inklusive inom utvecklingssamarbetet.

Utskottet betonar att Sverige som medlem i FN ska bidra till genomförandet av olika resolutioner på området genom aktiviteter nationellt, regionalt och globalt. Det är också i linje med Sveriges nationella handlingsplan.

Regeringen har gett ett antal myndigheter i uppdrag att med hjälp av indikatorer varje år redovisa hur de har genomfört handlingsplanen. Det gäller Folke Bernadotteakademin, Försvarsmakten, Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Rikspolisstyrelsen och Sida. Utskottet är positivt till detta. Utskottet välkomnar också att regeringen under hösten 2013 ska börja se över handlingsplanen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-11-21
4

Beslut

Beslut: 2013-11-21
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 november 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kvinnor, fred och säkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U207 yrkandena 18 och 20-22, 2012/13:U306 yrkande 38, 2012/13:U313, 2012/13:Fö264 yrkandena 1 och 3, 2012/13:Fö268 yrkande 12, 2013/14:U209 yrkandena 19-23, 2013/14:U230 yrkande 5, 2013/14:U303 yrkande 49, 2013/14:U305 yrkandena 1-5 och 2013/14:U316 yrkandena 50-52.

Reservation 1 (MP, V)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M950012
MP01906
FP17007
C19004
SD00191
V01504
KD17002
Totalt245341951

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.