Kyrkoantikvarisk ersättning och övriga kulturarvsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2014

Beslut

Kyrkoantikvarisk ersättning viktig för att bevara kyrkligt kulturarv (KrU10)

Regeringen har redovisat för riksdagen hur den kyrkoantikvariska ersättningen har använts under perioden 2002-2012. Ersättningen betalas ut till Svenska kyrkan för vård och underhåll av kyrkliga kulturminnen, och uppgår till 460 miljoner kronor per år.

Kulturutskottet har gått igenom regeringens redovisning och kan bland annat konstatera följande:

  • Kyrkoantikvariska ersättningen har haft stor betydelse för vården och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet.
  • Kompetensen inom Svenska kyrkan har utvecklats positivt på området.
  • Staten och Svenska kyrkan bör även i fortsättningen ansvara för att det kyrkliga kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Vidare ser utskottet positivt på regeringens förslag om att en fördjupad utvärdering bör göras 2019 av hur ersättningen används och vilka effekter den har. Utskottet välkomnar också att regeringen avser att återkomma med förslag till en långsiktig nivå på den kyrkoantikvariska ersättningen i budgetpropositionen för 2015. Utskottet anser att det inte finns några skäl till att nu ta ställning till ersättningsnivån.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-06
Justering: 2014-06-03
Betänkande publicerat: 2014-06-05
Trycklov: 2014-06-05
Reservationer 4
Betänkande 2013/14:KrU10

Kyrkoantikvarisk ersättning viktig för att bevara kyrkligt kulturarv (KrU10)

Regeringen har redovisat för riksdagen hur den kyrkoantikvariska ersättningen har använts under perioden 2002-2012. Ersättningen betalas ut till Svenska kyrkan för vård och underhåll av kyrkliga kulturminnen, och uppgår till 460 miljoner kronor per år.

Kulturutskottet har gått igenom regeringens redovisning och kan bland annat konstatera följande:

  • Kyrkoantikvariska ersättningen har haft stor betydelse för vården och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet.
  • Kompetensen inom Svenska kyrkan har utvecklats positivt på området.
  • Staten och Svenska kyrkan bör även i fortsättningen ansvara för att det kyrkliga kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Vidare ser utskottet positivt på regeringens förslag om att en fördjupad utvärdering bör göras 2019 av hur ersättningen används och vilka effekter den har. Utskottet välkomnar också att regeringen avser att återkomma med förslag till en långsiktig nivå på den kyrkoantikvariska ersättningen i budgetpropositionen för 2015. Utskottet anser att det inte finns några skäl till att nu ta ställning till ersättningsnivån.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-17
4

Beslut

Beslut: 2014-06-17
16 förslagspunkter, 13 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kyrkoantikvarisk ersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr12 av Margareta Larsson (SD) och
lägger skrivelse 2013/14:152 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP23002
FP21003
C21002
SD01802
V17002
KD16003
Totalt29718034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Rester av kolmilor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr234 av Anders Ahlgren och Göran Lindell (båda C).

3. Risinge Sankta Maria kyrka

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr324 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S).

4. Behovet av internationellt skyddsområde för marin arkeologi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr215 av Anders Åkesson (C) och
2013/14:Kr273 av Krister Örnfjäder (S).

5. Sala silvergruva

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr211 av Pia Nilsson (S).

6. Slotten Bäckaskog och Hovdala samt Tomarps kungsgård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr248 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Linander (båda C).

7. Klostren Mor Gabriel och Zafaran

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr280 av Robert Halef (KD).

8. Auschwitz-Birkenau

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr282 av Mikael Oscarsson (KD).

9. Världskulturmuseet som en stiftelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr233 av Hans Rothenberg (M).

10. Funktionshindersperspektiv i museisektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr309 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 19.

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S991012
M99008
MP02302
FP21003
C21002
SD18002
V01702
KD16003
Totalt27441034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Det industriella kulturarvet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr207 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M) och
2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 31.

Reservation 3 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP23002
FP21003
C21002
SD18002
V01702
KD16003
Totalt198117034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Det rullande kulturarvet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr323 av Leif Jakobsson (S).

Reservation 4 (S, V)

13. Insatser mot främlingsfientlighet och intolerans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr269 av Robert Halef (KD) och
2013/14:Kr276 av Fredrik Malm (FP).

14. Museum med inriktning på mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, folkrörelser och demokrati

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr245 av Eva-Lena Jansson (S).

15. Nationellt centrum för fotografi i Landskrona

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr275 av Cristina Husmark Pehrsson (M).

16. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr204 av Björn Söder (SD) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Kr219 av Krister Hammarbergh (M),
2013/14:Kr220 av Gustav Nilsson (M),
2013/14:Kr221 av Gustav Nilsson (M),
2013/14:Kr222 av Annelie Enochson (KD),
2013/14:Kr227 av Marta Obminska (M),
2013/14:Kr228 av Nina Lundström (FP),
2013/14:Kr231 av Helén Pettersson i Umeå (S),
2013/14:Kr237 av Betty Malmberg och Eva Bengtson Skogsberg (båda M),
2013/14:Kr238 av Ulrik Nilsson (M),
2013/14:Kr239 av Carin Runeson och Olle Thorell (båda S),
2013/14:Kr251 av Louise Malmström m.fl. (S),
2013/14:Kr261 av Henrik Ripa (M),
2013/14:Kr264 av Ann-Christin Ahlberg (S),
2013/14:Kr265 av Louise Malmström och Helén Pettersson i Umeå (båda S),
2013/14:Kr278 av Penilla Gunther (KD),
2013/14:Kr294 av Bo Bernhardsson m.fl. (S),
2013/14:Kr301 av Jessika Vilhelmsson och Solveig Zander (M, C),
2013/14:Kr303 av Johan Johansson (M),
2013/14:Kr304 av Gunnar Andrén (FP),
2013/14:Kr305 av Allan Widman och Tina Acketoft (båda FP) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Kr307 av Gunnar Andrén (FP) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Kr311 av Mattias Karlsson (SD),
2013/14:Kr313 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn (båda SD) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Kr315 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn (båda SD),
2013/14:Kr319 av Yvonne Andersson (KD),
2013/14:Kr325 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S),
2013/14:Kr331 av Mattias Karlsson (SD),
2013/14:Kr332 av Mattias Karlsson och Carina Herrstedt (båda SD),
2013/14:Kr335 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn (båda SD) och
2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkandena 3 och 32.