Lag om erkännande och verkställighet inomEuropeiska unionen av frysningsbeslut

Justitieutskottets betänkande 2004/05:JUU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2005

Beslut

EU:s frysningsbeslut (JuU34)

EU:s rambeslut om om verkställighet i EU av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial genomförs i svensk lag den 1 juli 2005. Riksdagen godkände utkastet till rambeslut våren 2003 (se 2002/03:JuU15 ).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-04-26
Justering: 2005-05-26
Betänkande publicerat: 2005-05-27
Trycklov: 2005-05-27
Betänkande 2004/05:JUU34

EU:s frysningsbeslut (JuU34)

EU:s rambeslut om om verkställighet i EU av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial genomförs i svensk lag den 1 juli 2005. Riksdagen godkände utkastet till rambeslut våren 2003 (se 2002/03:JuU15). Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-06-03
4

Beslut

Beslut: 2005-06-03
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Antagande av lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: