Lag om beslut i särskilda regeringsärenden

Konstitutionsutskottets bet 2013/14:KU38

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2014

Beslut

Reglerna för regeringsbeslut som rör Försvarsmakten ändras (KU38)

När regeringen beslutar är huvudregeln att minst fem statsråd ska delta. Men vissa typer av brådskande ärenden om Försvarsmakten får ett statsråd besluta om under statsministerns överinseende. Nu slås förutsättningarna för beslut enligt detta undantag fast i en ny lag. Samtidigt ändras de typer av ärenden som får beslutas enligt undantaget. Till exempel ska beslutsformen inte användas när det gäller reservofficerares och reservpersonals inkallelse och tjänstgöring i Försvarsmakten. Däremot ska Försvarsmaktens organisering och mobilisering i krig samt totalförsvarspliktigas inkallelse och tjänstgöring i Försvarsmakten kunna beslutas enligt den särskilda beslutsordningen också i framtiden.

De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-01
Justering: 2014-04-08
Betänkande publicerat: 2014-04-16
Trycklov: 2014-04-16
bet 2013/14:KU38

Reglerna för regeringsbeslut som rör Försvarsmakten ändras (KU38)

När regeringen beslutar är huvudregeln att minst fem statsråd ska delta. Men vissa typer av brådskande ärenden om Försvarsmakten får ett statsråd besluta om under statsministerns överinseende. Nu slås förutsättningarna för beslut enligt detta undantag fast i en ny lag. Samtidigt ändras de typer av ärenden som får beslutas enligt undantaget. Till exempel ska beslutsformen inte användas när det gäller reservofficerares och reservpersonals inkallelse och tjänstgöring i Försvarsmakten. Däremot ska Försvarsmaktens organisering och mobilisering i krig samt totalförsvarspliktigas inkallelse och tjänstgöring i Försvarsmakten kunna beslutas enligt den särskilda beslutsordningen också i framtiden.

De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2014. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-05-06
Debatt i kammaren: 2014-05-07
4

Beslut

Beslut: 2014-05-07
2 förslagspunkter, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om beslut i särskilda regeringsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om beslut i särskilda regeringsärenden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:179.

1. Lag om beslut i särskilda regeringsärenden

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om beslut i särskilda regeringsärenden.