Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU22

Planerat beslutsdatum: 5 maj 2021

Nästa händelse: Beredning 11 mars 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat