Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk m.m.

Konstitutionsutskottets bet 2008/09:KU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2009

Beslut

Ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (KU23)

En ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk ersätter nu gällande lagar på området från och med den 1 januari 2010. De grupper som utgör nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch. Den nya lagen innebär att förvaltningsområdena för finska utvidgas med 18 kommuner och samiska med 13 kommuner. Det innebär att fler människor kan få viss samhällsservice på finska och samiska. Den nya lagen innehåller också regler om rätt att använda finska, meänkieli och samiska hos myndigheter och domstolar samt om uppföljning av lagen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-05-05
Justering: 2009-05-12
Betänkande publicerat: 2009-05-13
Trycklov: 2009-05-13
Reservationer 8
bet 2008/09:KU23

Alla beredningar i utskottet

2009-05-05, 2009-04-28, 2009-04-23, 2009-04-21, 2009-03-26

Ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (KU23)

Regeringen föreslår att en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska ersätta nu gällande lagar på området från och med den 1 januari 2010. De grupper som utgör nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch. Den nya lagen innebär att förvaltningsområdena för finska utvidgas med 18 kommuner och samiska med 13 kommuner. Det innebär att fler människor kan få viss samhällsservice på finska och samiska. Den nya lagen innehåller också regler om rätt att använda finska, meänkieli och samiska hos myndigheter och domstolar samt om uppföljning av lagen. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-20
4

Beslut

Beslut: 2009-06-10
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 juni 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvidgning av förvaltningsområdena för finska och samiska

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 6 § regeringens förslag till lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:158 i denna del och avslår motionerna 2008/09:K4 yrkandena 2 och 3 samt 2008/09:K5 yrkande 3.

Reservation 1 (mp)
Reservation 2 (s)

2. Kostnadsförslag för en utvidgning av förvaltningsområdena m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K7 yrkandena 3-5 och 2008/09:K376.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1122016
m89008
c27002
fp22006
kd21003
v02002
mp15004
Totalt28622041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk,
b) lag om ändring i sametingslagen (1992:1433),
c) lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkt 1.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:158 i denna del.

4. Skriftlig översättning av rättegångsmaterial

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K5 yrkande 2 och 2008/09:K7 yrkande 6.

Reservation 4 (s, v, mp)

5. Tillsynsansvar över lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K5 yrkande 1, 2008/09:K7 yrkande 2 och 2008/09:So554 yrkande 7.

Reservation 5 (s, v, mp)

6. Sveriges minoritetsåtaganden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K4 yrkande 1, 2008/09:K7 yrkande 1, 2008/09:K316 yrkandena 1-3, 2008/09:So554 yrkande 8 och 2008/09:A402 yrkandena 43 och 44.

Reservation 6 (v)
Reservation 7 (mp)

7. Uppföljning av minoritetspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K398.

8. Åtgärder på utbildningsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K4 yrkande 4, 2008/09:K7 yrkande 7 och 2008/09:K297 yrkandena 1 och 2.

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m89008
c27002
fp22006
kd21003
v02002
mp01702
Totalt159152038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Svensk minoritetspolitik och den finska minoriteten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K6.