Lag om vägtrafikregister, m.m.

Trafikutskottets betänkande 2000/01:TU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2001

Beslut

Moderniserade regler för vägtrafikregister (TU15)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens lagförslag för att förenkla, modernisera och effektivisera regelsystemet på trafikregisterområdet. De från integritetssynpunkt viktiga gränserna för personregistreringen regleras i lagen om vägtrafikregister. Lagändringarna träder i kraft den 1 oktober 2001.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionens yrkanden 1-4, 6-9, 11-19. Delvis bifall till propositionens yrkande 5. Avslag på propositionens yrkande 10. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-04-24
Justering: 2001-05-17
Trycklov: 2001-10-11
Betänkande 2000/01:TU15

Moderniserade regler för vägtrafikregister (TU15)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens lagförslag för att förenkla, modernisera och effektivisera regelsystemet på trafikregisterområdet. De från integritetssynpunkt viktiga gränserna för personregistreringen regleras i lagen om vägtrafikregister. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-05-31
4

Beslut

Beslut: 2001-06-01

Protokoll med beslut