Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 oktober 2017

Beslut

Tre svenska lagar anpassas till nya EU-regler (NU6)

Svensk rätt ska anpassas till nya tvingande regler om EU-varumärken. I dag finns det hänvisningar till reglerna i tre lagar:

  • Varumärkeslagen.
  • Firmalagen.
  • Lagen om rättegången i arbetstvister.

De hänvisningarna kommer nu att uppdateras.

Tidigare har reglerna om EU-varumärken varit uppdelade, nu har de slagits samman. Ändringarna innebär inga praktiska förändringar i den svenska lagen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-10
Justering: 2017-10-19
Trycklov: 2017-10-19
Betänkande 2017/18:NU6

Tre svenska lagar anpassas till nya EU-regler (NU6)

Svensk rätt ska anpassas till nya tvingande regler om EU-varumärken. I dag finns det hänvisningar till reglerna i tre lagar:

  • Varumärkeslagen
  • Firmalagen
  • Lagen om rättegången i arbetstvister

De hänvisningarna kommer nu att uppdateras.

Tidigare har reglerna om EU-varumärken varit uppdelade, nu har de slagits samman. Ändringarna innebär inga praktiska förändringar i den svenska lagen.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och att lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-10-24
Debatt i kammaren: 2017-10-25
4

Beslut

Beslut: 2017-10-25
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i firmalagen (1974:156),

2. lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister,

3. lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:221 punkterna 1-3.