Lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Skatteutskottets bet 2014/15:SkU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2015

Beslut

Skiljemannakonventionen blir lag i Sverige (SkU27)

Riksdagen sa ja till skatteutskottets förslag om lag om ändring i lagen om skiljemannakonventionen. Konventionen, som undertecknats av EU-länder, innehåller regler för hur tvister om beskattningen av transaktioner mellan företag inom samma koncern ska regleras. Lagändringen innebär att konventionen ska gälla som lag i Sverige.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen antar utskottets förslag om ändring i lagen om ändring i lagen om skiljemannakonventionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-05-07
Justering: 2015-05-07
Trycklov: 2015-05-19
bet 2014/15:SkU27

Skiljemannakonventionen blir lag i Sverige (SkU27)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till utskottets förslag om lag om ändring i lagen om skiljemannakonventionen. Konventionen, som undertecknats av EU-länder, innehåller regler för hur tvister om beskattningen av transaktioner mellan företag inom samma koncern ska regleras. Lagändringen innebär att konventionen ska gälla som lag i Sverige.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-05-26
Debatt i kammaren: 2015-05-27
4

Beslut

Beslut: 2015-05-27
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i lagen om skiljemannakonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Riksdagen antar den av utskottet föreslagna lagen om ändring i lagen om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap.