Lagstiftning om franchising

LUs bet 2005/06:LU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2006

Beslut

Franchisetagare får starkare skydd (LU26)

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om starkare skydd för franchisetagare. Franchising är en vanlig form för samverkan mellan näringsidkare, till exempel mellan snabbmatskedjor och närbutiker. Enligt beslutet ska en franchisegivare i god tid innan ett franchiseavtal ingås informera franchisetagaren om vad avtalet innebär och om övriga förhållanden som kan vara relevanta. En franchisegivare som bryter mot detta ska av Marknadsdomstolen kunna åläggas att vid vite lämna information. Den nya lagen börjar gälla den 1 oktober 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-03-30
Justering: 2006-05-02
Betänkande publicerat: 2006-05-05
Trycklov: 2006-05-05
Reservationer 3
bet 2005/06:LU26

Alla beredningar i utskottet

2006-03-30, 2006-03-23

Franchisetagare får starkare skydd (LU26)

Lagutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om starkare skydd för franchisetagare. Franchising är en vanlig form för samverkan mellan näringsidkare, till exempel mellan snabbmatskedjor och närbutiker. Enligt lagförslaget ska en franchisegivare i god tid innan ett franchiseavtal ingås informera franchisetagaren om vad avtalet innebär och om övriga förhållanden som kan vara relevanta. En franchisegivare som bryter mot detta ska av Marknadsdomstolen kunna åläggas att vid vite lämna information. Den nya lagen föreslås börja gälla den 1 oktober 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-17
4

Beslut

Beslut: 2006-05-17
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om franchisegivares informationsskyldighet,
b) lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:98 och avslår motion 2005/06:L6 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m04708
c01804
fp03909
kd02409
v22006
mp15002
-1001
Totalt159128062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ytterligare lagstiftning om franchising

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L5, 2005/06:L303 och 2005/06:L314.

Reservation 2 (v)

3. Jämkning av avtal mellan näringsidkare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L6 yrkande 3.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m04708
c01804
fp03909
kd02409
v21007
mp14102
-1001
Totalt157129063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag