Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU15

Planerat beslutsdatum: 1 december 2021

Nästa händelse: Beredning 11 november 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-11-23, 2021-11-11