Lagstiftningsprocessen

Konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2008

Beslut

Nej till motioner om lagstiftningsprocessen (KU17)

Riksdagen sade nej till motionsförslag om lagstiftningsprocessen från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Motionerna gäller avreglering, könsneutral lagstiftning, konsekvensanalyser, barns deltagande i utredningsarbete, geografisk spridning i utredningarnas sammansättning samt rättsinformationssystemet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2008-01-15, 2008-01-22

Nej till motioner om lagstiftningsprocessen (KU17)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om lagstiftningsprocessen från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Motionerna gäller avreglering, könsneutral lagstiftning, konsekvensanalyser, barns deltagande i utredningsarbete, geografisk spridning i utredningarnas sammansättning samt rättsinformationssystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.