Läkemedel och tandvård

Socialutskottets betänkande 2022/23:SoU15

Planerat beslutsdatum: 1 juni 2023

Nästa händelse: Beredning 20 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-04-20, 2023-05-11