Läkemedelsfrågor

Socialutskottets betänkande 1997/98:SoU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 1998

Beslut

Läkemedelsfrågor (SoU15)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om olika läkemedelsfrågor främst med hänsyn till kommande förslag från regeringen och pågående utrednings- och utvärderingsverksamhet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.