Lån till IMF

Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 november 2012

Beslut

Mer lån till IMF (FiU17)

Riksbanken får ingå ett avtal om mer lån till Internationella valutafonden, IMF. Lånet gäller en kredit på 6,7 miljarder så kallade särskilda dragningsrätter, SDR. SDR är IMF:s speciella valuta- och räkneenhet, och 6,7 miljarder SDR motsvarar cirka 70 miljarder kronor.

Den svenska bilaterala krediten är en del av en större förstärkning av IMF:s utlåningsresurser. Hittills har 39 länder utlovat bilaterala lån till IMF på sammanlagt drygt 461 miljarder dollar.

IMF är enligt riksdagen en mycket viktig global finansiell institution. Riksdagen välkomnar därför förstärkningen av IMF:s resurser för att bland annat säkra en eventuellt ökad kreditefterfrågan till följd av bland annat skuldkrisen i euroområdet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 2 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-08
Justering: 2012-11-15
Betänkande publicerat: 2012-11-16
Trycklov: 2012-11-15
Reservationer 2
Betänkande 2012/13:FiU17

Mer lån till IMF (FiU17)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner att Riksbanken ingår ett avtal om mer lån till Internationella valutafonden, IMF. Lånet gäller en kredit på 6,7 miljarder så kallade särskilda dragningsrätter, SDR. SDR är IMF:s speciella valuta- och räkneenhet, och 6,7 miljarder SDR motsvarar cirka 70 miljarder kronor.

Den svenska bilaterala krediten är en del av en större förstärkning av IMF:s utlåningsresurser. Hittills har 39 länder utlovat bilaterala lån till IMF på sammanlagt drygt 461 miljarder dollar.

IMF är enligt utskottet en mycket viktig global finansiell institution. Utskottet välkomnar därför förstärkningen av IMF:s resurser för att bland annat säkra en eventuellt ökad kreditefterfrågan till följd av bland annat skuldkrisen i euroområdet.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till Riksbankens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-22
4

Beslut

Beslut: 2012-11-22
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 22 november 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Medgivande om kredit till Internationella valutafonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att Riksbanken får ingå ett avtal om en kredit till Internationella valutafonden (IMF) på 6,7 miljarder särskilda dragningsrätter (SDR).
Därmed bifaller riksdagen framställning 2011/12:RB5 och avslår motionerna
2012/13:Fi3 av Ulla Andersson m.fl. (V) och
2012/13:Fi4 av Erik Almqvist och Johnny Skalin (båda SD).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP22012
FP19005
C17006
SD01901
V00145
KD17002
-0000
Totalt267191548

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag