Landsbygdspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2013/14:MJU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2014

Beslut

Regeringens redogörelse för landsbygdspolitik (MJU17)

Regeringen har lämnat en skrivelse om Riksrevisionens rapport om det svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013. I rapporten har Riksrevisionen granskat om regeringen och berörda myndigheter har arbetat för att nå målen för EU:s landsbygdspolitik. Regeringen instämmer i de flesta av Riksrevisionens synpunkter och kommer att ta hänsyn till dem i arbetet med att utforma ett landsbygdsprogram för perioden 2014-2020.

Riksdagen har lagt skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutat ärendet.

Riksdagen har också sagt nej till motioner främst från allmänna motionstiden 2013 om landsbygdspolitik. Motionerna gäller bland annat de gröna näringarnas arbete med att utveckla varumärken, betesresursinventering, slakt, förvaltning av gemensamma resurser och rennäringsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-29
Justering: 2014-05-08
Betänkande publicerat: 2014-05-13
Trycklov: 2014-05-13
Reservationer 6
bet 2013/14:MJU17

Regeringens redogörelse för landsbygdspolitik (MJU17)

Regeringen har lämnat en skrivelse om Riksrevisionens rapport om det svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013. I rapporten har Riksrevisionen granskat om regeringen och berörda myndigheter har arbetat för att nå målen för EU:s landsbygdspolitik. Regeringen instämmer i de flesta av Riksrevisionens synpunkter och kommer att ta hänsyn till dem i arbetet med att utforma ett landsbygdsprogram för perioden 2014-2020.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner främst från allmänna motionstiden 2013 om landsbygdspolitik. Motionerna gäller bland annat de gröna näringarnas arbete med att utveckla varumärken, betesresursinventering, slakt, förvaltning av gemensamma resurser och rennäringsfrågor. 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-04
4

Beslut

Beslut: 2014-06-10
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Landsbygdsprogrammets jobbskapande effekter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ12 av Matilda Ernkrans m.fl. (S).

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M970010
MP24001
FP20004
C21002
SD17003
V16003
KD18001
Totalt213100036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. De gröna näringarnas arbete med att utveckla varumärken, produkter och identitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 29.

Reservation 2 (S, SD)

3. Betesresursinventering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ206 av Olle Larsson (SD).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M970010
MP24001
FP20004
C21002
SD01703
V16003
KD18001
Totalt29617036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Förvaltning av gemensamma resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ515 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 4 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M970010
MP02401
FP20004
C21002
SD17003
V01603
KD18001
Totalt27440035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Slaktavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ251 av Gustaf Hoffstedt (M).

Reservation 5 (SD)

6. Rennäringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ202 av Olle Larsson (SD),
2013/14:MJ203 av Olle Larsson (SD),
2013/14:MJ212 av Olle Larsson (SD) och
2013/14:MJ215 av Olle Larsson (SD).

Reservation 6 (SD)

7. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

8. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2013/14:158 till handlingarna.