Landsbygdspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2014/15:MJU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2015

Beslut

Nej till motioner om landsbygdspolitik (MJU5)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om landsbygdspolitik. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om landsbygdspolitik, jordbrukets konkurrenskraft, livsmedelsstrategi, regelförenkling, ekologisk produktion, skyddszoner längs vattendrag och rennäringsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 2015-02-17
Trycklov: 2015-02-24
Reservationer 16
bet 2014/15:MJU5

Nej till motioner om landsbygdspolitik (MJU5)

Miljö- och Jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om landsbygdspolitik. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om landsbygdspolitik, jordbrukets konkurrenskraft, livsmedelsstrategi, regelförenkling, ekologisk produktion, skyddszoner längs vattendrag och rennäringsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-03
Debatt i kammaren: 2015-03-04
4

Beslut

Beslut: 2015-03-04
15 förslagspunkter, 10 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 mars 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Landsbygdspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:163 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 11 och

2014/15:761 av Paula Holmqvist m.fl. (S).

Reservation 1 (V)

2. Jordbrukets konkurrenskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 2.1,

2014/15:90 av Edward Riedl (M),

2014/15:623 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

2014/15:942 av Christer Engelhardt (S),

2014/15:976 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 1,

2014/15:1225 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2014/15:1602 av Mikael Oscarsson (KD),

2014/15:2542 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD) yrkande 1 och

2014/15:2544 av Lena Ek (C) yrkande 3.

Reservation 2 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 77 0 0 7
SD 45 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 294 18 0 37


3. Livsmedelsstrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2831 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 1,

2014/15:430 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (S),

2014/15:484 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (S),

2014/15:928 av Christer Engelhardt (S),

2014/15:1153 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (S),

2014/15:1225 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 1 och

2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 6.

Reservation 3 (M, C, FP, KD)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 101 0 0 12
M 0 76 1 7
SD 0 0 44 5
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
KD 0 14 0 2
Totalt 142 124 45 38


4. Regionala livsmedelsstrategier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:807 av Lena Ek och Helena Lindahl (C).

Reservation 5 (C)

5. Exportstrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkandena 2 och 4,

2014/15:1247 av Sten Bergheden (M) yrkande 1 och

2014/15:1250 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 4.

Reservation 6 (M)

6. Regelförenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 8,

2014/15:1250 av Sten Bergheden (M) yrkande 3,

2014/15:1356 av Kristina Yngwe (C) yrkande 1,

2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 23,

2014/15:2542 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD) yrkande 2,

2014/15:2544 av Lena Ek (C) yrkandena 1 och 2 samt

2014/15:2831 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 77 0 0 7
SD 0 45 0 4
MP 21 0 0 4
C 4 0 14 4
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 253 45 14 37


7. Kartläggning av regler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkandena 9 och 10.

Reservation 9 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 2 14 0 3
S 101 0 0 12
M 4 73 0 7
SD 45 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
KD 0 14 0 2
Totalt 193 119 0 37


8. Jordbruksmark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 15.

Reservation 10 (V)

9. Exportbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 11 (SD)

10. Ekologisk produktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:255 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1 och

2014/15:1068 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 12 (V)

11. Gödselspridning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1093 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2,

2014/15:889 av Tuve Skånberg (KD) och

2014/15:2586 av Lotta Olsson (M) yrkandena 1-3.

Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 77 0 0 7
SD 0 45 0 4
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 267 45 0 37


12. Odling av proteingrödor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2907 av Anders Forsberg och Josef Fransson (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 14 (SD)

13. Fäbodbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2833 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 15 (SD)

14. Hästnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

15. Rennäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2779 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 1, 3 och 4.

Reservation 16 (SD)