Landsbygdspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om landsbygdspolitik (MJU8)

Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om konkurrenskraft och regelförenkling, odlingslandskapets mångfald, växtbaserade livsmedel, binäringen och försäljning av ägg. Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är främst pågående utredningar och arbeten.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

45 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-13
Justering: 2020-03-03
Trycklov: 2020-03-04
Reservationer 12
Betänkande 2019/20:MJU8

Alla beredningar i utskottet

2020-02-13, 2020-01-28

Nej till motioner om landsbygdspolitik (MJU8)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 120 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om konkurrenskraft och regelförenkling, odlingslandskapets mångfald, växtbaserade livsmedel, binäringen och försäljning av ägg. Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen är främst pågående utredningar och arbeten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-11
Debatt i kammaren: 2020-03-12
4

Beslut

Beslut: 2020-03-12
13 förslagspunkter, 9 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 mars 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den gemensamma jordbrukspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:128 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 4 och

2019/20:603 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkandena 5 och 6.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 59 1 0 10
SD 0 0 59 3
C 30 0 0 1
V 0 24 0 3
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 12 0 0 4
- 1 1 0 0
Totalt 227 26 59 37


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 60 0 0 10
SD 0 0 59 3
C 30 0 0 1
V 0 0 24 3
KD 19 0 0 3
L 0 16 0 3
MP 12 0 0 4
- 0 1 1 0
Totalt 210 17 84 38


2. En handlingsplan för regelförenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 4 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 60 0 10
SD 59 0 0 3
C 30 0 0 1
V 24 0 0 3
KD 0 19 0 3
L 16 0 0 3
MP 12 0 0 4
- 2 0 0 0
Totalt 232 79 0 38


3. Konkurrenskraft och regelförenkling i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:603 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 9 och 10 samt

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 60 0 0 10
SD 0 59 0 3
C 1 0 29 1
V 24 0 0 3
KD 0 0 19 3
L 16 0 0 3
MP 12 0 0 4
- 2 0 0 0
Totalt 205 59 48 37


4. Stödområdesindelning och investeringsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:912 av Linda Ylivainio (C) och

2019/20:1591 av Daniel Bäckström (C).

5. Våtmarker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:603 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 16.

Reservation 8 (SD)

6. Det skogsfinska kultur- och odlingslandskapet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:599 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 9 (SD)

7. Fäbodbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1801 av Peter Helander och Per Åsling (båda C) yrkandena 1 och 2.

8. Betesförmedlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2665 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 10 (M, SD, KD)

9. Växtbaserade livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:975 av Elin Lundgren (S) och

2019/20:1964 av Ulrika Heindorff och Annicka Engblom (båda M) yrkande 1.

10. Hästnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 30 och

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 43 och 45.

Reservation 11 (M, KD)
Reservation 12 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 1 0 59 10
SD 59 0 0 3
C 0 30 0 1
V 24 0 0 3
KD 0 0 19 3
L 16 0 0 3
MP 12 0 0 4
- 2 0 0 0
Totalt 204 30 78 37


11. Binäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1010 av Helena Antoni (M) och

2019/20:1506 av Rebecka Le Moine och Maria Gardfjell (båda MP) yrkandena 1 och 2.

12. Försäljning av ägg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1025 av Helena Antoni (M) yrkandena 1-3.

13. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.