Landsbygdspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om landsbygdspolitik (MJU8)

Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om konkurrenskraft och regelförenkling, odlingslandskapets mångfald, växtbaserade livsmedel, binäringen och försäljning av ägg. Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är främst pågående utredningar och arbeten.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-01-28, 2020-02-13

Nej till motioner om landsbygdspolitik (MJU8)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 120 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om konkurrenskraft och regelförenkling, odlingslandskapets mångfald, växtbaserade livsmedel, binäringen och försäljning av ägg. Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen är främst pågående utredningar och arbeten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.