Länsstyrelserna m.m.

BoUs betänkande 1992/93:BoU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1993-03-16, 1993-03-18

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.