Lantmäteriverksamheten

BoUs betänkande 2005/06:BoU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2005

Beslut

Lantmäteriverksamheten (BoU4)

Regeringen får möjlighet att meddela föreskrifter om att andra myndigheter än lantmäterimyndigheten ska föra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Lantmäteriverksamheten (BoU4)

Regeringen får möjlighet att meddela föreskrifter om att andra myndigheter än lantmäterimyndigheten ska föra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006. Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.