Lantmäteriverksamheten

BoUs bet 2005/06:BoU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2005

Beslut

Lantmäteriverksamheten (BoU4)

Regeringen får möjlighet att meddela föreskrifter om att andra myndigheter än lantmäterimyndigheten ska föra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-10-27
Justering: 2005-11-10
Betänkande publicerat: 2005-11-15
Trycklov: 2005-11-14
Reservationer 16
bet 2005/06:BoU4

Lantmäteriverksamheten (BoU4)

Regeringen får möjlighet att meddela föreskrifter om att andra myndigheter än lantmäterimyndigheten ska föra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006. Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-24
4

Beslut

Beslut: 2005-11-25
14 förslagspunkter, 11 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Registrering i fastighetsregistrets allmänna del

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),
3. lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,
4. lag om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar,
5. lag om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:5.

2. Myndighetsstrukturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo3 yrkande 2 och 2005/06:Bo6 yrkande 2 i denna del.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (kd)

3. Inskrivningsverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo2 och 2005/06:Bo6 yrkande 2 i denna del.

Reservation 3 (fp)

4. Myndighetsutövning och upphandling av förrättningsförberedelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo3 yrkande 8, 2005/06:Bo4 yrkande 1 och 2005/06:Bo5 yrkande 3.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090035
m041014
c01606
fp036012
kd023010
v21007
mp15002
-1001
Totalt146116087

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo3 yrkande 7 och 2005/06:Bo5 yrkande 4.

Reservation 5 (m, kd)

6. Ett råd som stöd för samordningsfunktionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo3 yrkande 9, 2005/06:Bo5 yrkande 5 och 2005/06:Bo6 yrkande 3.

Reservation 6 (m, fp)
Reservation 7 (kd)

7. Avgränsning av uppdragsverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo3 yrkande 4, 2005/06:Bo4 yrkande 2, 2005/06:Bo5 yrkande 2 och 2005/06:Bo6 yrkande 4.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080036
m041014
c01606
fp036012
kd023010
v21007
mp14102
-1001
Totalt144117088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Marknads- och konkurrensråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo5 yrkande 6 och 2005/06:Bo6 yrkande 5.

Reservation 9 (m, fp)

9. Lantmäteriverkets konkurrenspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo3 yrkandena 3, 5 och 6 samt 2005/06:Bo5 yrkande 1.

Reservation 10 (m)
Reservation 11 (kd)

10. Fastighetsindelning och informationsförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo3 yrkande 1.

Reservation 12 (kd)

11. Redovisningen av intäkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo5 yrkande 7.

Reservation 13 (m, c)

12. Myndighetssamverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo3 yrkande 10.

Reservation 14 (kd)

13. Myndighetssammanslagning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo4 yrkande 3.

Reservation 15 (c)

14. Ortnamnsvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo6 yrkande 1.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080036
m041014
c01606
fp036012
kd023010
v20008
mp15002
-1001
Totalt144116089

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag