Lärare och elever

Utbildningsutskottets bet 2019/20:UbU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 7 maj 2020

Nästa händelse: Justering 23 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

77 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-03
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-24
bet 2019/20:UbU12
3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-06
Debatt i kammaren: 2020-05-07
4

Beslut

Beslut: 2020-05-07