Lärare och elever

Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2020

Beslut

Nej till motioner om lärare och elever (UbU12)

Riksdagen sa nej till cirka 170 förslag i motioner om lärare och elever från allmänna motionstiden 2019. Anledningen är bland annat att det pågår arbete på området eller att åtgärder redan är vidtagna.

Motionerna tar upp frågor om bland annat läraryrket, fortbildning, skolledare, ordning och arbetsro, elevers hälsa, idrott och hälsa, elevers frånvaro, elever med särskilda behov och nyanlända elever.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

77 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-03
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-24
Reservationer 29
Betänkande 2019/20:UbU12

Nej till motioner om lärare och elever (UbU12)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 170 förslag i motioner om lärare och elever från allmänna motionstiden 2019. Anledningen är bland annat att det pågår arbete på området eller att åtgärder redan är vidtagna.

Motionerna tar upp frågor om bland annat läraryrket, fortbildning, skolledare, ordning och arbetsro, elevers hälsa, idrott och hälsa, elevers frånvaro, elever med särskilda behov och nyanlända elever.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-06
Debatt i kammaren: 2020-05-07
4

Beslut

Beslut: 2020-05-07
16 förslagspunkter, 11 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Läraryrket m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:594 av Jörgen Grubb m.fl. (SD) yrkandena 10 och 11,

2019/20:1864 av Johan Andersson m.fl. (S),

2019/20:3087 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 6 och 12,

2019/20:3092 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 15,

2019/20:3094 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 8,

2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 18 och

2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 33.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)

2. Fortbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:594 av Jörgen Grubb m.fl. (SD) yrkande 12,

2019/20:619 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 4,

2019/20:1187 av Aylin Fazelian m.fl. (S),

2019/20:1263 av Fredrik Lundh Sammeli (S) yrkande 3,

2019/20:1898 av Ida Drougge (M) yrkande 5,

2019/20:2783 av Roland Utbult (KD) yrkande 2,

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 5 och 7,

2019/20:3087 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 2,

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 49,

2019/20:3277 av Amineh Kakabaveh (-) yrkande 6 och

2019/20:3288 av Teres Lindberg m.fl. (S) yrkandena 1-3.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 26 5 24 294


3. Skolledare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:621 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 20 och

2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 35.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)

4. Ordning och arbetsro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:619 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2019/20:1898 av Ida Drougge (M) yrkande 6 och

2019/20:3272 av Teres Lindberg m.fl. (S).

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


5. Särskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3089 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 14,

2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 11 och

2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 18.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (C)

6. Elever med särskilda behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:312 av Magnus Persson (SD),

2019/20:1389 av Mikael Dahlqvist och Lars Mejern Larsson (båda S) yrkande 1,

2019/20:1412 av Hillevi Larsson (S),

2019/20:1927 av Robert Hannah (L),

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 1 och

2019/20:3320 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (KD)

7. Stärkt utbildning för särskilt begåvade elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:621 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 15 (SD)

8. Spetsutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3086 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 5 och

2019/20:3089 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 12 och 13.

Reservation 16 (M, SD)

9. Elevers frånvaro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:870 av Beatrice Ask (M) och

2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkandena 64 och 65.

Reservation 17 (KD)

10. Nyanlända elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:220 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 17,

2019/20:2578 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 23 och

2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 42.

Reservation 18 (C)
Reservation 19 (V)
Reservation 20 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 0 5 26
V 0 4 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 43 4 8 294


11. Elevhälsan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1950 av Ulrika Jörgensen (M),

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 12,

2019/20:2851 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 6,

2019/20:3109 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 8 och 9,

2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkandena 35 och 36,

2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 9 och 10 samt

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 36.

Reservation 21 (M)
Reservation 22 (C)
Reservation 23 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 36 3 16 294


12. Psykisk ohälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:825 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkandena 16-18,

2019/20:1444 av Erica Nådin och Eva Lindh (båda S),

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 13,

2019/20:3094 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 13,

2019/20:3109 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 10 och

2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 24 (M)
Reservation 25 (SD)
Reservation 26 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 29 11 15 294


13. Fysisk aktivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:433 av Sofia Nilsson (C),

2019/20:2050 av Saila Quicklund (M),

2019/20:3109 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 11 och

2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 27 (C)

14. Simkunnighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:139 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 2 och

2019/20:1265 av Fredrik Lundh Sammeli (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 28 (V)

15. Skolmåltider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:724 av Jörgen Grubb (SD),

2019/20:1244 av Magnus Manhammar (S) och

2019/20:2289 av Linus Sköld och Ida Karkiainen (båda S).

Reservation 29 (SD)

16. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.