Lärare och elever

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 2021

Beslut

Nej till motioner om lärare och elever (UbU11)

Riksdagen sa nej till cirka 200 förslag i motioner om lärare och elever från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att det pågår arbete på området eller att gällande regler är tillräckliga.

Motionerna handlar exempelvis om läraryrket, fortbildning, rektorer och skolledare samt elever med skolfrånvaro.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om lärare och elever (UbU11)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 200 förslag i motioner om lärare och elever från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att det pågår arbete på området eller att gällande regler är tillräckliga.

Motionerna handlar exempelvis om läraryrket, fortbildning, rektorer och skolledare samt elever med skolfrånvaro.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.