Lärarutbildning och lärare

Utbildningsutskottets betänkande 2003/04:UBU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2004

Beslut

Motioner om lärarutbildning och lärare (UbU7)

Riksdagen sade nej till motioner om lärarutbildning och lärare. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen redan har beslutat om frågorna. Motionerna handlar om tillgången på lärare, lärarutbildningens struktur, alternativa lärarutbildningar, utbildning i specialpedagogik, vissa kunskapsområden i lärarutbildningen, kompetensutveckling, lärarlegitimation och andra frågor om läraryrket. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om lärarutbildning och lärare (UbU7)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om lärarutbildning och lärare. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen redan har beslutat om frågorna. Motionerna handlar om tillgången på lärare, lärarutbildningens struktur, alternativa lärarutbildningar, utbildning i specialpedagogik, vissa kunskapsområden i lärarutbildningen, kompetensutveckling, lärarlegitimation och andra frågor om läraryrket. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.