Lärarutbildning och lärare

Utbildningsutskottets bet 2005/06:UbU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2006

Beslut

Lärarutbildning och lärare (UbU16)

Riksrevisionen har granskat de insatser som staten genomför för att undervisningen i skolan ska bedrivas av lärare med rätt utbildning. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade också nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om lärarutbildning och lärare. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat tillgången på vissa lärarkategorier, lärarutbildningens struktur, utbildning i specialpedagogik, karriärmöjligheter och kompetensutveckling för lärare, lärarauktorisation och utbildningsvetenskaplig forskning.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

58 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-16
Justering: 2006-04-06
Betänkande publicerat: 2006-04-11
Trycklov: 2006-04-11
Reservationer 41
bet 2005/06:UbU16

Lärarutbildning och lärare (UbU16)

Riksrevisionen har granskat de insatser som staten genomför för att undervisningen i skolan ska bedrivas av lärare med rätt utbildning. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om lärarutbildning och lärare. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat tillgången på vissa lärarkategorier, lärarutbildningens struktur, utbildning i specialpedagogik, karriärmöjligheter och kompetensutveckling för lärare, lärarauktorisation och utbildningsvetenskaplig forskning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-21
4

Beslut

Beslut: 2006-04-26
40 förslagspunkter, 36 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lärarbehörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub10 yrkande 1, 2005/06:Ub228, 2005/06:Ub339 yrkande 2, 2005/06:Ub345 yrkandena 9, 10, 12 och 13 samt 2005/06:Ub527.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m042013
c01507
fp038010
kd02409
v23005
mp11006
-1001
Totalt148119082

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kompetensutveckling för lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub8 yrkande 1, 2005/06:Ub10 yrkande 2, 2005/06:Ub238 yrkandena 8 och 9, 2005/06:Ub283 yrkande 15, 2005/06:Ub339 yrkande 3, 2005/06:Ub345 yrkande 17, 2005/06:Ub426 yrkande 25 och 2005/06:Ub534 yrkande 27 och lägger redogörelse 2005/06:RRS17 till handlingarna.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

3. Lärares möjlighet att bedriva forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub8 yrkande 2, 2005/06:Ub10 yrkande 3, 2005/06:Ub339 yrkande 15 och 2005/06:Ub534 yrkande 12.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

4. Kvalitetssäkring och reformering av lärarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub10 yrkandena 4-8, 2005/06:Ub339 yrkandena 6 och 10 samt 2005/06:Ub426 yrkande 23.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m041014
c01507
fp038010
kd02508
v23005
mp11006
-1001
Totalt148119082

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Lärosätenas samverkan med skolhuvudmännen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub10 yrkande 9.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

6. Läraryrkets status m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub10 yrkande 10.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

7. Skolverkets uppföljning, utvärdering och tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub10 yrkandena 11-13.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

8. Institut för skolnära forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub8 yrkande 3 och 2005/06:Ub339 yrkande 16.

Reservation 8 (m)

9. Alternativa vägar till läraryrket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub9, 2005/06:Ub339 yrkandena 13 och 14, 2005/06:Ub345 yrkande 8, 2005/06:Ub462 och 2005/06:Ub534 yrkande 17.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

10. Tillgången på vissa lärarkategorier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub590 yrkande 25.

11. Yrkeslärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub534 yrkande 18 och 2005/06:Ub578.

Reservation 10 (fp)

12. Lärare i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub426 yrkande 22.

Reservation 11 (c)

13. Lärare i minoritetsspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr6 yrkande 6.

Reservation 12 (fp)

14. Lärare i hem- och konsumentkunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub326 yrkande 4.

Reservation 13 (v)

15. Andelen män i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub428 yrkande 29.

Reservation 14 (mp)

16. Lektorstjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub345 yrkande 16 och 2005/06:Ub363.

Reservation 15 (fp)

17. Skolpersonal med utländsk bakgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub345 yrkande 7, 2005/06:Ub477 och 2005/06:Ub534 yrkande 26.

Reservation 16 (fp)
Reservation 17 (kd)

18. Lärarutbildningens allmänna struktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub339 yrkandena 7-9, 2005/06:Ub345 yrkandena 1 och 3-5, 2005/06:Ub534 yrkandena 2-4 och 8-10 samt 2005/06:N443 yrkande 55.

Reservation 18 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m042013
c01507
fp038010
kd02508
v23005
mp11006
-1001
Totalt149120080

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Finansieringen av den verksamhetsförlagda utbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub534 yrkande 7.

Reservation 19 (kd)

20. Kompletterande lärarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub345 yrkande 6 och 2005/06:Ub534 yrkande 16.

Reservation 20 (m, c, fp, kd)

21. Fristående lärarutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub339 yrkande 12.

Reservation 21 (m)

22. Speciallärarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub339 yrkande 11, 2005/06:Ub344 yrkande 20, 2005/06:Ub345 yrkande 2, 2005/06:Ub426 yrkande 27, 2005/06:Ub534 yrkande 19 och 2005/06:Ub593 yrkande 4.

Reservation 22 (m, c, fp, kd)

23. Vissa kunskapsområden i lärarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K341 yrkande 4, 2005/06:Ju476 yrkande 2, 2005/06:L342 yrkande 17, 2005/06:So550 yrkande 2, 2005/06:Kr5 yrkande 2, 2005/06:Ub279 yrkande 4, 2005/06:Ub315 yrkande 3, 2005/06:Ub368 yrkande 3, 2005/06:Ub376, 2005/06:Ub384 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Ub386 yrkande 1, 2005/06:Ub471, 2005/06:Ub485 yrkande 1, 2005/06:Ub491 yrkande 1, 2005/06:Ub567 och 2005/06:T1 yrkande 24.

24. Utbildning i hur kunskap utvärderas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub344 yrkande 11.

Reservation 23 (fp)

25. Utbildning i skolans värdegrund m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub305 yrkande 1, 2005/06:Ub534 yrkandena 1, 5 och 6, 2005/06:Ub535 yrkande 15 och 2005/06:Ub591 yrkande 1.

Reservation 24 (kd)

26. Kunskap om genusproblematik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub315 yrkande 6, 2005/06:Ub428 yrkande 28 och 2005/06:Ub575 yrkande 1.

Reservation 25 (mp)

27. Karriärmöjligheter för lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub345 yrkande 18, 2005/06:Ub426 yrkande 26 och 2005/06:Ub534 yrkande 21.

Reservation 26 (fp)
Reservation 27 (kd)
Reservation 28 (c)

28. Kompetensutveckling för lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub386 yrkande 4 och 2005/06:Ub493.

29. Kompetensutveckling om fysisk aktivitet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub354 yrkande 9.

Reservation 29 (v)

30. Kompetensutveckling rörande HBT-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L341 yrkande 9, 2005/06:L375 yrkande 32, 2005/06:Ub428 yrkande 31 och 2005/06:Ub572 yrkande 1.

Reservation 30 (v)
Reservation 31 (mp)

31. Kompetensutveckling för lärarutbildare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub534 yrkande 11.

Reservation 32 (kd)

32. Auktorisation av lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub255 yrkande 8, 2005/06:Ub279 yrkande 5, 2005/06:Ub339 yrkande 5, 2005/06:Ub345 yrkande 14, 2005/06:Ub426 yrkande 29, 2005/06:Ub534 yrkande 23 och 2005/06:Ub587 yrkande 28.

Reservation 33 (m, c, fp, kd)

33. Utbildningsvetenskaplig forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub490 yrkandena 2 och 6.

Reservation 34 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m421012
c15007
fp380010
kd24009
v02305
mp11006
-1001
Totalt24524080

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

34. Läraryrket i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub219 och 2005/06:Ub332.

35. Lärarens roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub339 yrkandena 1 och 4 samt 2005/06:Ub534 yrkande 24.

Reservation 35 (m)
Reservation 36 (kd)

36. Mentor för nyutexaminerade lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub345 yrkande 15 och 2005/06:Ub534 yrkande 22.

Reservation 37 (fp)
Reservation 38 (kd)

37. Friskvård och rehabilitering för lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub345 yrkande 29.

Reservation 39 (fp)

38. Logopeder och bildkonstnärer i skolorna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub426 yrkandena 28 och 46.

Reservation 40 (c)

39. Genuspedagoger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub428 yrkande 27 och 2005/06:Ub519.

Reservation 41 (v, mp)

40. Andra motionsyrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub245 yrkande 2, 2005/06:Ub324 yrkande 2, 2005/06:Ub419, 2005/06:Ub502 och 2005/06:Ub509 yrkande 3.