Läsa för livet

Kulturutskottets bet 2013/14:KrU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2013

Beslut

Nya mål för att öka läsandet (KrU4)

Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i sina egna förutsättningar, få möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. För att nå dit måste staten fokusera sina insatser på att läsförmågan ska bli bättre, att fler människor regelbundet ska läsa både fack- och skönlitteratur och att det ska bli mer känt att läsningen spelar en viktig roll för utbildning, bildning och hur delaktig man känner sig i samhällslivet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya politiska mål för litteratur- och läsfrämjandet.

Inriktningen på den så kallade biblioteksersättningen ska även i fortsättningen vara att författare och andra upphovsmän ska ersättas när deras verk lånas ut på folk- och skolbiblioteken. Ersättningen ska endast gälla fysiska verk.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-11-07
Justering: 2013-11-28
Betänkande publicerat: 2013-12-04
Trycklov: 2013-12-04
Reservationer 37
bet 2013/14:KrU4

Nya mål för att öka läsandet (KrU4)

Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i sina egna förutsättningar, få möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. För att nå dit måste staten fokusera sina insatser på att läsförmågan ska bli bättre, att fler människor regelbundet ska läsa både fack- och skönlitteratur och att det ska bli mer känt att läsningen spelar en viktig roll för utbildning, bildning och hur delaktig man känner sig i samhällslivet. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya politiska mål för litteratur- och läsfrämjandet.

Inriktningen på den så kallade biblioteksersättningen ska även i fortsättningen vara att författare och andra upphovsmän ska ersättas när deras verk lånas ut på folk- och skolbiblioteken. Ersättningen ska endast gälla fysiska verk.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-11
4

Beslut

Beslut: 2013-12-12
28 förslagspunkter, 17 acklamationer, 11 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 december 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationella mål för politiken för litteratur- och läsfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om nationella mål för politiken för litteratur- och läsfrämjande.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:3 punkt 1.

2. Uppföljning och utvärdering av nationella mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr5 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 3,
2013/14:Kr6 av Margareta Larsson (SD) yrkande 1 och
2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkandena 3 och 4.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009418
M930212
MP21004
FP20004
C20003
SD01703
V00181
KD15004
Totalt1691711449

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Kompetensutveckling för lärare inom läs- och skrivområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr8 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (båda MP) yrkande 1.

Reservation 4 (MP)

4. Läsombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr5 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 1 och
2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 9.

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (MP, V)

5. Skolbibliotekariens roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr5 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 2,
2013/14:Kr6 av Margareta Larsson (SD) yrkande 3,
2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkandena 6 och 7 samt
2013/14:Kr8 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (båda MP) yrkande 2.

Reservation 7 (S)
Reservation 8 (MP)
Reservation 9 (V)

6. Samordning av läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 8.

Reservation 10 (S)

7. Nationell handlingsplan för läsfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 14.

Reservation 11 (S)

8. Läsfrämjande insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr6 av Margareta Larsson (SD) yrkande 2,
2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkandena 1, 2 och 10,
2013/14:Kr249 av Louise Malmström och Hannah Bergstedt (båda S),
2013/14:Kr252 av Hannah Bergstedt (S) och
2013/14:Kr268 av Helén Pettersson i Umeå och Louise Malmström (båda S).

Reservation 12 (S, V)
Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M950012
MP21004
FP20004
C20003
SD00173
V01801
KD15004
Totalt1711121749

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Litteratur- och läsfrämjande på regional och lokal nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr6 av Margareta Larsson (SD) yrkande 4 och
2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 11.

Reservation 14 (S)
Reservation 15 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S109318
M950012
MP21004
FP20004
C20003
SD01703
V10072
KD15004
Totalt1821710050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Folkbildningens roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkandena 12 och 13.

Reservation 16 (S, V)

11. Folkbibliotekens möjligheter att arbeta aktivt med e-böcker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr6 av Margareta Larsson (SD) yrkande 5,
2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 15,
2013/14:Kr8 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (båda MP) yrkande 6 och
2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 30.

Reservation 17 (S)
Reservation 18 (MP)
Reservation 19 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009418
M950012
MP00214
FP20004
C20003
SD01703
V17011
KD15004
Totalt1671711649

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Nationella minoritetsspråk och teckenspråk m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr5 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 5,
2013/14:Kr272 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M),
2013/14:Kr292 av Carin Runeson och Roza Güclü Hedin (båda S),
2013/14:Kr314 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn (båda SD),
2013/14:Kr329 av Mattias Karlsson och Richard Jomshof (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt
2013/14:Kr330 av Richard Jomshof och Mattias Karlsson (båda SD).

Reservation 20 (V)
Reservation 21 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M950012
MP21004
FP20004
C20003
SD01703
V00181
KD15004
Totalt265171849

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Biblioteksersättningen och upphovsmännens villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr6 av Margareta Larsson (SD) yrkande 8,
2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 18 och
2013/14:Kr8 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (båda MP) yrkandena 3 och 5.

Reservation 22 (S, MP, V)
Reservation 23 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M950012
MP02104
FP20004
C20003
SD00173
V01801
KD15004
Totalt1501331749

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Riksdagens tidigare ställningstagande i frågor om biblioteksersättningens utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att riksdagens tidigare ställningstagande i frågor om biblioteksersättningens utformning inte längre ska gälla samt om ersättningens framtida inriktning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:3 punkt 2 och avslår motion
2013/14:Kr5 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 24 (V)

15. Biblioteksersättningens utformning och framtida inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 16 och
2013/14:Kr8 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (båda MP) yrkande 4.

Reservation 25 (S, MP)

16. Biblioteksersättningen och e-litteratur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr5 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 6 och
2013/14:Kr309 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 26 (V)

17. Ersättning till inläsare av ljudböcker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 17.

Reservation 27 (S)

18. Fördelning av litteraturstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 20.

Reservation 28 (S, MP)

19. Stöd till evenemang i bokhandeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr6 av Margareta Larsson (SD) yrkande 6.

Reservation 29 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M950012
MP21004
FP20004
C20003
SD01703
V18001
KD15004
Totalt28317049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


20. Fördelning av kulturtidskriftsstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr6 av Margareta Larsson (SD) yrkande 7 och
2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 21.

Reservation 30 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M950012
MP21004
FP20004
C20003
SD01703
V18001
KD15004
Totalt28317049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


21. Bokmarknadens utveckling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 19 och
2013/14:Kr201 av Jan Lindholm (MP).

Reservation 31 (MP)

22. Insatser för att främja svensk litteratur i utlandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr5 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkandena 8 och 9.

Reservation 32 (S, MP, V)

23. Internationellt utbytesprogram för litterära upphovsmän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr5 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 10 och
2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 22.

Reservation 33 (S, MP, V)

24. Litteraturens roll inom Sveriges internationella bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr5 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 34 (S, MP, V)

25. Bokmoms

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr5 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 35 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 35 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M950012
MP02104
FP20004
C20003
SD17003
V01801
KD15004
Totalt26039050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


26. Nationell biblioteksstrategi och nationell biblioteksplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 5 och
2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 23.

Reservation 36 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 36 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M950012
MP02104
FP20004
C20003
SD17003
V01801
KD15004
Totalt167133049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


27. Övriga biblioteksfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr212 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (båda S) och
2013/14:Kr334 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn (båda SD).

Reservation 37 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 37 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M950012
MP21004
FP20004
C20003
SD01703
V18001
KD15004
Totalt28317049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


28. Språktolkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr290 av Cecilia Dalman Eek (S) yrkandena 1 och 2.