Lättare att läsa

Kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2014

Beslut

Riksdagen vill ha utredning om tidningen 8 sidor (KrU11)

8 sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska som i dag ges ut av Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, Centrum för lättläst. Regeringen har lämnat ett förslag till riksdagen om att statens stöd till stiftelsen ska avvecklas och att Myndigheten för tillgängliga medier bör överta ansvaret för statens insatser på området lättläst. I samband med det har regeringen också gjort bedömningen att tidningen 8 sidor bör upphandlas av Myndigheten för tillgängliga medier.

Istället för att 8 sidor ska upphandlas av Myndigheten för tillgängliga medier anser riksdagen att regeringen ska utreda frågan om tidningen har en framtid inom ramen för ett public service-uppdrag. Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Ställningstagandet gjordes i samband med behandlingen av regeringens proposition Lättare att läsa. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i propositionen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden om utredning om lättläst nyhetstidning. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-08
Justering: 2014-06-03
Betänkande publicerat: 2014-06-09
Trycklov: 2014-06-09
Reservationer 4
Betänkande 2013/14:KrU11

Kulturutskottet vill ha utredning om tidningen 8 sidor (KrU11)

8 sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska som i dag ges ut av Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, Centrum för lättläst. Regeringen har lämnat ett förslag till riksdagen om att statens stöd till stiftelsen ska avvecklas och att Myndigheten för tillgängliga medier bör överta ansvaret för statens insatser på området lättläst. I samband med det har regeringen också gjort bedömningen att tidningen 8 sidor bör upphandlas av Myndigheten för tillgängliga medier.

Istället för att 8 sidor ska upphandlas av Myndigheten för tillgängliga medier anser kulturutskottet att regeringen ska utreda frågan om tidningen har en framtid inom ramen för ett public service-uppdrag. Utskottet föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Utskottets ställningstagande gjordes i samband med behandlingen av regeringens proposition Lättare att läsa. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i propositionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-16
Debatt i kammaren: 2014-06-17
4

Beslut

Beslut: 2014-06-18
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om
1. att statens stöd till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur ska avvecklas, och
2. att riksdagens tidigare beslut om Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur inte längre ska gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:134 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna
2013/14:Kr13 av Bengt Berg m.fl. (V) och
2013/14:Kr15 av Tina Ehn (MP) yrkande 1.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M103004
MP02302
FP22002
C18005
SD20000
V01504
KD17002
Totalt28438027

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Verksamheten vid Myndigheten för tillgängliga medier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr14 yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M103004
MP23002
FP22002
C18005
SD20000
V15004
KD17002
Totalt218104027

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Utredning om lättläst nyhetstidning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör utreda tidningen 8 SIDOR:s framtid inom ramen för ett public service-uppdrag.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2013/14:Kr14 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 4 och
2013/14:Kr15 av Tina Ehn (MP) yrkande 2.

Reservation 3 (M, FP, C, KD)

4. Tryckt form av lättläst nyhetstidning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr14 yrkande 3.

Reservation 4 (S)