Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU11

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 februari 2022

Nästa händelse: Justering 3 februari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-01-27, 2022-01-20, 2021-12-02