Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning, m.m.

Arbetsmarknadsutskottets bet 2008/09:AU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 november 2008

Beslut

Personer med icke tidsbegränsad sjukersättning får rätt till ledighet (AU3)

Personer som har rätt till sjukersättning och arbetar enligt ett system med så kallad steglös avräkning har inte rätt till föräldrapenning och närståendepenning. Genom nya regler från den 1 januari 2009 får de ändå rätt till ledighet för tillfällig vård av barn och för vård av svårt sjuk närstående på motsvarande sätt som andra arbetstagare.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-16
Justering: 2008-10-28
Betänkande publicerat: 2008-11-03
Trycklov: 2008-11-03
bet 2008/09:AU3

Personer med icke tidsbegränsad sjukersättning får rätt till ledighet (AU3)

Personer som har rätt till sjukersättning och arbetar enligt ett system med så kallad steglös avräkning har inte rätt till föräldrapenning och närståendepenning. Genom nya regler från den 1 januari 2009 får de ändå rätt till ledighet för tillfällig vård av barn och för vård av svårt sjuk närstående på motsvarande sätt som andra arbetstagare. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-11-12
4

Beslut

Beslut: 2008-11-12
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i ledighetslagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),
2. lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:6 punkterna 1 och 2.