Legitimation och skyddad yrkestitel

Socialutskottets betänkande 2005/06:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 februari 2006

Beslut

Legitimation för nya grupper inom sjukvården (SoU10)

Det införs legitimationer för dietister, ortopedingenjörer, biomedicinska analytiker och audionomer. Riksdagen sade ja till regeringsförslaget som innebär fyra nya legitimationer inom sjukvården. Dessutom vill riksdagen att regeringen snabbt utreder frågan om legitimation för cytodiagnostiker. Cytodiagnostiker studerar cellprover från patienter och letar efter sjukliga förändringar, främst cancersjukdomar. Riksdagen pekar på att cytodiagnostikerna själva skriver under patientproverna och att de har ett direkt ansvar för patienternas säkerhet. Riksdagen anser att cytodiagnostiker genom sin utbildning och ansvar borde uppfylla kraven för legitimation.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motion om legitimation för cytodiagnostiker. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Legitimation för nya grupper inom sjukvården (SoU10)

Det införs legitimationer för dietister, ortopedingenjörer, biomedicinska analytiker och audionomer. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringsförslaget som innebär fyra nya legitimationer inom sjukvården. Dessutom vill utskottet att regeringen snabbt utreder frågan om legitimation för cytodiagnostiker. Cytodiagnostiker studerar cellprover från patienter och letar efter sjukliga förändringar, främst cancersjukdomar. Utskottet pekar på att cytodiagnostikerna själva skriver under patientproverna och att de har ett direkt ansvar för patienternas säkerhet. Utskottet anser att cytodiagnostiker genom sin utbildning och ansvar borde uppfylla kraven för legitimation.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.