Lissabonfördraget

Utrikesutskottets bet 2008/09:UU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 november 2008

Beslut

Ja till Lissabonfördraget (UU8)

Riksdagen beslutade att godkänna EU:s Lissabonfördrag. 243 ledamöter röstade ja och 39 röstade nej. Riksdagen godkände också den överlåtelse av beslutanderätt till EU som följer av Lissabonfördraget, genom en ändring i Sveriges anslutningslag till EU. EU:s stats- och regeringschefer enades 2007 om ett nytt EU-fördrag, Lissabonfördraget. För att fördraget ska börja gälla måste det ratificeras i alla EU:s medlemsstater. Lissabonfördraget innebär bland annat nya beslutsregler i EU:s ministerråd, färre EU-kommissionärer och en fast ordförande för stats- och regeringschefernas EU-toppmöten. Riksdagen konstaterar att EU:s medlemsstater med Lissabonfördraget kan agera effektivare i gränsöverskridande frågor. Lissabonfördraget är, enligt riksdagen, bättre än nu gällande fördrag och stärker EU på viktiga områden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motion 2008/09:U1. Avslag på resterande motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-11-11
Justering: 2008-11-13
Betänkande publicerat: 2008-11-14
Trycklov: 2008-11-14
Reservationer 8
bet 2008/09:UU8

Alla beredningar i utskottet

2008-11-11, 2008-10-30, 2008-10-28

Lissabonfördraget (UU8)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag att godkänna EU:s Lissabonfördrag. Förslaget innebär också att riksdagen godkänner den överlåtelse av beslutanderätt till EU som följer av Lissabonfördraget, genom en ändring i Sveriges anslutningslag till EU. Utskottet föreslår att riksdagen fattar beslut med tre fjärdedels majoritet av de röstande. EU:s stats- och regeringschefer enades 2007 om ett nytt EU-fördrag, Lissabonfördraget. För att fördraget ska börja gälla måste det ratificeras i alla EU:s medlemsstater. Lissabonfördraget innebär bland annat nya beslutsregler i EU:s ministerråd, färre EU-kommissionärer och en fast ordförande för stats- och regeringschefernas toppmöten. Utrikesutskottet konstaterar att EU:s medlemsstater med Lissabonfördraget kan agera effektivare i gränsöverskridande frågor. Lissabonfördraget är, enligt utskottet, bättre än nu gällande fördrag och stärker EU på viktiga områden.

• Mer om Lissabonfördraget (EU-upplysningen)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-11-20
4

Beslut

Beslut: 2008-11-20
11 förslagspunkter, 3 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 november 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Europaparlamentet i en framtid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U349 yrkande 66.

2. Europaparlamentet och Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U209, 2008/09:U328 och 2008/09:U337.

3. Arbetsmarknadsfrågor i en framtid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:A387 yrkandena 3-6.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m88009
c25004
fp23005
kd18006
v00202
mp00172
Totalt1541033755

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U2 yrkandena 5 och 6 samt 2008/09:U4 yrkandena 43 och 44.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s950827
m87019
c22034
fp23005
kd15036
v02002
mp01801
Totalt242381554

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Nationella ratifikationsprocesser i EU:s medlemsstater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U2 yrkande 1.

Reservation 3 (v, mp)

6. Folkomröstning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U2 yrkande 3 och 2008/09:U4 yrkande 42.

Reservation 4 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020127
m87019
c22034
fp23005
kd15036
v02002
mp01801
Totalt24938854

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Samlad bedömning av Lissabonfördraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U1 i denna del, 2008/09:U2 yrkandena 2 och 4, 2008/09:U4 yrkandena 1-38, 2008/09:U258 och 2008/09:A345 yrkandena 2 och 3.

Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m87019
c23024
fp23005
kd18006
v01912
mp02152
Totalt1511241955

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Beslutsprocedur som för stiftande av grundlag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U3, 2008/09:U4 yrkandena 39 och 40 samt 2008/09:U355.

Reservation 7 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1030027
m87109
c21314
fp23005
kd15306
v02002
mp01801
Totalt24945154

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Godkännande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt de protokoll som har förtecknats i slutakten till fördraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner i den ordning som anges i 10 kap. 5 § första stycket tredje meningen regeringsformen Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt de protokoll som har förtecknats i slutakten till fördraget.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:168 punkt 1 och bifaller delvis motion 2008/09:U1 i denna del.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s950827
m88009
c22124
fp23005
kd15036
v02002
mp01801
Totalt243391354

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar i den ordning som anges i 10 kap. 5 § första stycket tredje meningen regeringsformen regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till EU.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:168 punkt 2.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s950827
m88009
c22124
fp23005
kd15036
v02002
mp01801
Totalt243391354

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. EU:s framtid och reflexionsgruppen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U4 yrkande 41.

Reservation 8 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1030027
m87019
c24014
fp23005
kd18006
v00202
mp01801
Totalt255182254

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag