Litteratur, läsande, bibliotek och språk

Kulturutskottets betänkande 2012/13:KrU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2013

Beslut

Nej till motioner om litteratur, läsande, bibliotek och språk (KrU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om litteratur, språk, läsande och bibliotek. Motionerna tar bland annat upp frågor om litteraturstöd och att främja läsning. Här hänvisar riksdagen till Litteraturutredningen som just nu bereds inom Regeringskansliet. Andra motioner handlar om bibliotekens uppdrag, en nationell biblioteksplan, förslag för att öka tillgången till bibliotek, digitala bibliotek och ett nationellt lånekortssystem. Riksdagen hänvisar dels till kommunerna, dels till förslaget till ny bibliotekslag som regeringen väntas lämna till riksdagen inom kort. Ytterligare motioner handlar om teckenspråk och teckenspråkstolkar samt att punktskriften ska få officiell status som läs- och skriftspråk. Även här hänvisar riksdagen till att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-14
Justering: 2013-04-18
Betänkande publicerat: 2013-04-22
Trycklov: 2013-04-22
Reservationer 9
Betänkande 2012/13:KrU7

Nej till motioner om litteratur, läsande, bibliotek och språk (KrU7)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om litteratur, språk, läsande och bibliotek. Motionerna tar bland annat upp frågor om litteraturstöd och att främja läsning. Här hänvisar utskottet till Litteraturutredningen som just nu bereds inom Regeringskansliet. Andra motioner handlar om bibliotekens uppdrag, en nationell biblioteksplan, förslag för att öka tillgången till bibliotek, digitala bibliotek och ett nationellt lånekortssystem. Här hänvisar utskottet dels till kommunerna, dels till förslaget till ny bibliotekslag som regeringen väntas lämna till riksdagen inom kort. Ytterligare motioner handlar om teckenspråk och teckenspråkstolkar samt att punktskriften ska få officiell status som läs- och skriftspråk. Även här hänvisar utskottet till att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-02
4

Beslut

Beslut: 2013-05-15
10 förslagspunkter, 2 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 maj 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Läsfrämjande insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr231, 2012/13:Kr243 yrkandena 3-5 och 2012/13:Kr315.

Reservation 1 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S196015
M100007
MP24001
FP18006
C20003
SD19001
V01702
KD18001
Totalt200113036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Kulturtidskrifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr224 yrkande 7.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M100007
MP02401
FP18006
C20003
SD19001
V01702
KD18001
Totalt175138036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Lagerhållning av nyproducerade böcker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr344.

Reservation 3 (MP)

4. Nationell biblioteksstrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr212, 2012/13:Kr243 yrkande 1, 2012/13:Kr320 yrkande 11 och 2012/13:Kr326 yrkande 3.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M100007
MP02401
FP18006
C20003
SD19001
V01702
KD18001
Totalt175138036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Lokala bibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr243 yrkande 7.

Reservation 5 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M100007
MP24001
FP18006
C20003
SD19001
V01702
KD18001
Totalt199114036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Nationellt lånekortssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr334.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M100007
MP24001
FP18006
C20003
SD01901
V17002
KD18001
Totalt29419036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Digitala bibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk248 yrkande 2, 2012/13:Kr243 yrkande 2, 2012/13:Kr276, 2012/13:Kr319 yrkande 3 och 2012/13:Kr326 yrkande 1.

Reservation 7 (MP)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960115
M100007
MP00241
FP18006
C19013
SD19001
V01702
KD18001
Totalt270172636

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Språkfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U287, 2012/13:Kr206, 2012/13:Kr246, 2012/13:Kr299 och 2012/13:Kr331 yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M100007
MP24001
FP18006
C20003
SD01901
V17002
KD18001
Totalt29419036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Punktskriftens ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr309.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M99008
MP23002
FP18006
C20003
SD01901
V17002
KD18001
Totalt29219038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Språktolkar och teckenspråkstolkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr202, 2012/13:Kr225 yrkandena 1 och 2, 2012/13:Kr274 och 2012/13:Kr324 yrkandena 1 och 2.