Litteratur, språk, läsande och bibliotek

Kulturutskottets betänkande 2011/12:KrU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2012

Beslut

Nej till motioner om litteratur, språk, läsande och bibliotek (KrU7)

Riksdagen sa nej till 28 motioner från den allmänna motionstiden 2011 om litteratur, språk, läsande och bibliotek. Motionerna handlar bland annat om förslag till läsfrämjande insatser, litteraturstöd, en nationell biblioteksplan, fler bibliotek och digitala bibliotek. Orsaken att riksdagen säger nej är bland annat att det redan pågår arbete kring många av de frågor motionerna tar upp. Andra orsaker är att biblioteksfrågor är ett kommunalt ansvarsområde som riksdagen menar att staten inte ska styra över.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-03
Justering: 2012-05-24
Betänkande publicerat: 2012-05-30
Trycklov: 2012-05-30
Reservationer 12
Betänkande 2011/12:KrU7

Nej till motioner om litteratur, språk, läsande och bibliotek (KrU7)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 28 motioner från den allmänna motionstiden 2011 om litteratur, språk, läsande och bibliotek. Motionerna handlar bland annat om förslag till läsfrämjande insatser, litteraturstöd, en nationell biblioteksplan, fler bibliotek och digitala bibliotek. Orsaken att utskottet föreslår att riksdagen säger nej är bland annat att det redan pågår arbete kring många av de frågor motionerna tar upp. Andra orsaker är att biblioteksfrågor är ett kommunalt ansvarsområde som utskottet menar att staten inte ska styra över.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-11
4

Beslut

Beslut: 2012-06-13
9 förslagspunkter, 3 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Läsfrämjande insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr252 yrkandena 3 och 5, 2011/12:Kr258, 2011/12:Kr297 yrkande 13 och 2011/12:Kr329 yrkande 7.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP02005
FP21003
C19004
SD19000
V01801
KD16003
-0001
Totalt171135043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Litteraturstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr307 yrkande 17.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M950012
MP11905
FP21003
C19004
SD19000
V01801
KD16003
-0001
Totalt26837044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Bibliotekens uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr252 yrkande 1, 2011/12:Kr307 yrkande 12 och 2011/12:Kr329 yrkandena 1, 2 och 6.

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP00205
FP21003
C19004
SD19000
V00181
KD16003
-0001
Totalt171973843

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Tillgång till bibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr252 yrkande 7, 2011/12:Kr329 yrkande 4 och 2011/12:MJ469 yrkande 10.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (MP)

5. Personalen på biblioteken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr329 yrkandena 3 och 15.

Reservation 8 (MP)

6. Nationellt lånekortssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr319 yrkande 11.

Reservation 9 (SD)

7. Digitala bibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr252 yrkande 2, 2011/12:Kr307 yrkande 7 och 2011/12:Kr329 yrkandena 10, 13 och 14.

Reservation 10 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP02005
FP21003
C19004
SD19000
V01801
KD16003
-0001
Totalt26838043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Språkfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr272, 2011/12:Kr322 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:Kr325.

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP20005
FP21003
C19004
SD01900
V18001
KD16003
-0001
Totalt28719043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Punktskriftens ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr271 och 2011/12:Kr317.

Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP20005
FP21003
C19004
SD01900
V18001
KD16003
-0001
Totalt28619044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag