Litteratur, språk, läsande och bibliotek

Kulturutskottets betänkande 2011/12:KrU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2012

Beslut

Nej till motioner om litteratur, språk, läsande och bibliotek (KrU7)

Riksdagen sa nej till 28 motioner från den allmänna motionstiden 2011 om litteratur, språk, läsande och bibliotek. Motionerna handlar bland annat om förslag till läsfrämjande insatser, litteraturstöd, en nationell biblioteksplan, fler bibliotek och digitala bibliotek. Orsaken att riksdagen säger nej är bland annat att det redan pågår arbete kring många av de frågor motionerna tar upp. Andra orsaker är att biblioteksfrågor är ett kommunalt ansvarsområde som riksdagen menar att staten inte ska styra över.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om litteratur, språk, läsande och bibliotek (KrU7)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 28 motioner från den allmänna motionstiden 2011 om litteratur, språk, läsande och bibliotek. Motionerna handlar bland annat om förslag till läsfrämjande insatser, litteraturstöd, en nationell biblioteksplan, fler bibliotek och digitala bibliotek. Orsaken att utskottet föreslår att riksdagen säger nej är bland annat att det redan pågår arbete kring många av de frågor motionerna tar upp. Andra orsaker är att biblioteksfrågor är ett kommunalt ansvarsområde som utskottet menar att staten inte ska styra över.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.