Livsmedelskontroll

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2008/09:MJU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2009

Beslut

Nej till motioner om livsmedelskontroll (MJU21)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om livsmedelskontroll. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om livsmedelsmärkning (kaloriinnehåll, tillsatser samt miljömärkning), livsmedelstillsyn, matlarm och samordningsansvar för dricksvattenfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-01-29
Justering: 2009-02-12
Betänkande publicerat: 2009-02-16
Trycklov: 2009-02-16
Reservationer 3
bet 2008/09:MJU21

Nej till motioner om livsmedelskontroll (MJU21)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om livsmedelskontroll. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om livsmedelsmärkning (kaloriinnehåll, tillsatser samt miljömärkning), livsmedelstillsyn, matlarm och samordningsansvar för dricksvattenfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-19
4

Beslut

Beslut: 2009-03-19
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 mars 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Livsmedelsmärkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ218 och 2008/09:MJ355.

Reservation 1 (mp)

2. Tillsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ201 och 2008/09:MJ415.

Reservation 2 (mp)

3. Livsmedelstillsyn m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö289 yrkande 38, 2008/09:MJ219, 2008/09:MJ240 och 2008/09:MJ462.

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1013026
m830014
c22007
fp19009
kd19005
v01804
mp01603
Totalt24437068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag