Livsmedelskontroll

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2010/11:MJU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2011

Beslut

Förbud mot transfetter i mat (MJU14)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att snarast lägga fram en lag som förbjuder användningen av industriellt framställda transfetter i livsmedel. Flera studier har de senaste åren visat på en koppling mellan industriellt framställda transfetter och olika sjukdomar, påpekar riksdagen. I Sverige finns i dag ingen lag som reglerar användningen av transfetter i livsmedel. Man har i stället valt att försöka påverka livsmedelsindustrin genom diskussioner. Hittills har det inte gett tillräckliga resultat, konstaterar riksdagen. Beslutet grundar sig på förslag som lämnats i två motioner, en från Miljöpartiet och en från Socialdemokraterna. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2010 om livsmedelskontroll.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2010/11:MJ232 yrkande 2 samt motion 2010/11:MJ323 i berörd del. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Förbud mot transfetter i mat (MJU14)

Riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att snarast lägga fram en lag som förbjuder användningen av industriellt framställda transfetter i livsmedel. Flera studier har de senaste åren visat på en koppling mellan industriellt framställda transfetter och olika sjukdomar, påpekar miljö- och jordbruksutskottet. I Sverige finns i dag ingen lag som reglerar användningen av transfetter i livsmedel. Man har i stället valt att försöka påverka livsmedelsindustrin genom diskussioner. Hittills har det inte gett tillräckliga resultat, konstaterar utskottet.

Förslaget grundar sig på två motioner, en från Miljöpartiet och en från Socialdemokraterna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2010 om livsmedelskontroll.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.