Livsmedelskontroll

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2010/11:MJU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2011

Beslut

Förbud mot transfetter i mat (MJU14)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att snarast lägga fram en lag som förbjuder användningen av industriellt framställda transfetter i livsmedel. Flera studier har de senaste åren visat på en koppling mellan industriellt framställda transfetter och olika sjukdomar, påpekar riksdagen. I Sverige finns i dag ingen lag som reglerar användningen av transfetter i livsmedel. Man har i stället valt att försöka påverka livsmedelsindustrin genom diskussioner. Hittills har det inte gett tillräckliga resultat, konstaterar riksdagen. Beslutet grundar sig på förslag som lämnats i två motioner, en från Miljöpartiet och en från Socialdemokraterna. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2010 om livsmedelskontroll.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2010/11:MJ232 yrkande 2 samt motion 2010/11:MJ323 i berörd del. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-02-03
Justering: 2011-03-01
Betänkande publicerat: 2011-03-07
Trycklov: 2011-03-07
Reservationer 11
bet 2010/11:MJU14

Förbud mot transfetter i mat (MJU14)

Riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att snarast lägga fram en lag som förbjuder användningen av industriellt framställda transfetter i livsmedel. Flera studier har de senaste åren visat på en koppling mellan industriellt framställda transfetter och olika sjukdomar, påpekar miljö- och jordbruksutskottet. I Sverige finns i dag ingen lag som reglerar användningen av transfetter i livsmedel. Man har i stället valt att försöka påverka livsmedelsindustrin genom diskussioner. Hittills har det inte gett tillräckliga resultat, konstaterar utskottet.

Förslaget grundar sig på två motioner, en från Miljöpartiet och en från Socialdemokraterna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2010 om livsmedelskontroll.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-16
4

Beslut

Beslut: 2011-03-17
19 förslagspunkter, 15 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 mars 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av livsmedelsbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ241 och 2010/11:MJ270.

2. Småskalig livsmedelsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U269 yrkandena 16 och 17, 2010/11:MJ415 yrkandena 1 och 2 samt 2010/11:MJ418.

3. Försäljning av vildsvin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ408.

4. Hantering av björnkött

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ396 och 2010/11:MJ417.

Reservation 1 (S)

5. Utredning om grundvatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ384.

Reservation 2 (S, MP, V)

6. Kosttillskott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ255.

7. Offentliga toaletter i livsmedelsaffärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ300.

8. Förbud mot transfetter i livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om ett förbud mot transfetter i livsmedel.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2010/11:MJ232 yrkande 2 och 2010/11:MJ323 i denna del.

Reservation 3 (M, FP, C, KD)

9. Reglering av transfetter inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ232 yrkande 1.

Reservation 4 (S, MP, V)

10. Azofärger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ296 yrkande 2.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M101006
MP01807
FP21003
C15008
SD20171
V01900
KD17002
Totalt1561361740

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Energidrycker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ231 yrkande 1 och 2010/11:MJ242.

Reservation 6 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M101006
MP01807
FP21003
C15008
SD19001
V01900
KD17002
Totalt27237040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Ursprungsmärkning av livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ239 yrkandena 1 och 2, 2010/11:MJ274 yrkande 4, 2010/11:MJ302, 2010/11:MJ320 och 2010/11:MJ322.

13. Obligatorisk ursprungsmärkning av kött

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ295 yrkande 2 i denna del och 2010/11:MJ356 yrkande 39.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M101006
MP01807
FP21003
C15008
SD18002
V01900
KD17002
Totalt172136041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Obligatorisk ursprungsmärkning av fisk och mjölkprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ356 yrkande 39 i denna del.

Reservation 8 (MP, V)

15. Märkning av transfetter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ232 yrkande 3.

Reservation 9 (S, MP, V)

16. Märkning av palmolja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ323 i denna del.

Reservation 10 (S)

17. Märkning av matens klimatpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ272 yrkande 8.

18. Miljömärkning för hotade fiskarter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ252 och 2010/11:MJ274 yrkande 5.

19. Märkning av GMO

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ267 yrkande 4 och 2010/11:MJ272 yrkande 5.

Reservation 11 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M101006
MP01807
FP21003
C15008
SD19001
V01900
KD17002
Totalt27237040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag