Livsmedelspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2014

Beslut

Alla köttprodukter inom EU bör ursprungsmärkas (MJU21)

Från och med december 2014 måste EU-länderna märka kött av gris, får, get och fjäderfä med ursprungsland eller härkomstplats. Sedan tidigare finns krav på märkning av nötkött. Riksdagen anser att den obligatoriska ursprungsmärkningen bör gälla alla köttprodukter, även produkter där kött ingår som en ingrediens. Därför uppmanade riksdagen regeringen att i alla relevanta sammanhang inom EU arbeta för att få till en sådan ursprungsmärkning. Märkningen ska också vara tydlig så att konsumenterna inte vilseleds. Till grund för beslutet om tillkännagivande ligger ett motionsförslag från Vänsterpartiet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om livsmedelspolitik.

Utskottets förslag till beslut: Med bifall till motion 2013/14:MJ374 yrkande 9 föreslår utskottet ett tillkännagivande om obligatorisk ursprungsmärkning av köttprodukter.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla köttprodukter inom EU bör ursprungsmärkas (MJU21)

Från och med december 2014 måste EU-länderna märka kött av gris, får, get och fjäderfä med ursprungsland eller härkomstplats. Sedan tidigare finns krav på märkning av nötkött. Miljö- och jordbruksutskottet anser att den obligatoriska ursprungsmärkningen bör gälla alla köttprodukter, även produkter där kött ingår som en ingrediens. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att i alla relevanta sammanhang inom EU arbeta för att få till en sådan ursprungsmärkning. Märkningen ska också vara tydlig så att konsumenterna inte vilseleds. Till grund för utskottets förslag till tillkännagivande ligger ett motionsförslag från Vänsterpartiet.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om livsmedelspolitik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.