Livsmedelspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2018

Beslut

Nej till motioner om livsmedelspolitik (MJU16)

Riksdagen sa nej till motioner om livsmedelspolitik från allmänna motionstiden. Anledningarna är bland annat att gällande regler är tillräckliga eller att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om livsmedelslagstiftningen, märkning av livsmedel och dricksvatten.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om livsmedelspolitik (MJU16)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om livsmedelspolitik från allmänna motionstiden. Anledningarna är bland annat att gällande regler är tillräckliga eller att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om livsmedelslagstiftningen, märkning av livsmedel och dricksvatten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.