Livsmedelspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om livsmedelspolitik (MJU12)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018 om livsmedelspolitik. Motionerna handlade bland annat om offentlig upphandling av livsmedel, måltider i offentlig verksamhet, livsmedelskontroll, exportfrämjande av svenska livsmedel, märkning av livsmedel och hantering av livsmedel. Riksdagen sa nej bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

43 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-04
Justering: 2019-04-11
Trycklov: 2019-04-12
Reservationer 31
Betänkande 2018/19:MJU12

Alla beredningar i utskottet

2019-04-04, 2019-03-26

Nej till motioner om livsmedelspolitik (MJU12)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018 om livsmedelspolitik. Motionerna handlar bland annat om offentlig upphandling av livsmedel, måltider i offentlig verksamhet, livsmedelskontroll, exportfrämjande av svenska livsmedel, märkning av livsmedel och hantering av livsmedel. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-30
Debatt i kammaren: 2019-05-02
4

Beslut

Beslut: 2019-05-07
28 förslagspunkter, 25 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Offentlig upphandling av livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 12,

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 21,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 43,

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 4 och

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 16.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (KD)

2. Offentlig upphandling av livsmedel enligt svenska miljö- och djurskyddskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:778 av Sten Bergheden (M) yrkande 3,

2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 11,

2018/19:1697 av Edward Riedl (M),

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 20 och

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 4 (SD, KD)
Reservation 5 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 0 61 9
SD 0 59 0 3
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 172 79 61 37


3. Måltider i offentlig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1580 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 2 och

2018/19:2798 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) yrkandena 1 och 4.

4. Livsmedelskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:196 av Johnny Skalin (SD),

2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 7 och

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 15-18.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)

5. Livsmedelsbedrägerier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:213 av Johnny Skalin (SD),

2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkandena 4-6 och

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)

6. Exportfrämjande av svenska livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 19.

Reservation 10 (SD)

7. Hållbara och medvetna val

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 27.

Reservation 11 (KD)

8. Ursprungsmärkning av livsmedel på restauranger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:207 av Johnny Skalin (SD),

2018/19:748 av Johan Löfstrand m.fl. (S),

2018/19:981 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:1553 av Lotta Olsson (M) och

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 21.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (KD)

9. Ursprungsmärkning av animaliska produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 2 och

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 45.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (KD)

10. Ursprungsmärkning av honung

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:390 av Kjell-Arne Ottosson (KD).

11. Märkning av salt- och sockerhalt i livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:349 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 5 och 6.

12. Kulturmärkning av livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 16 (SD)

13. Plast i kontakt med livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2800 av Markus Wiechel (SD).

14. Innehållsdeklaration på livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2884 av Marie-Louise Hänel Sandström (M).

15. Innehållsdeklaration på förpackningar med alkoholhaltiga drycker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:981 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 17 (SD)

16. Bästföredatum och temperaturkrav m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:189 av Johnny Skalin (SD),

2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 40 och 41 samt

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 7 och 8.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (KD)

17. Revidering av miljöbalken för nya vattenbruksverksamheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 55.

Reservation 21 (C)

18. Nya livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 37.

Reservation 22 (KD)

19. Regelverket för viltkött

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 24 och

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 43.

Reservation 23 (SD)
Reservation 24 (KD)

20. Förenklad försäljning av vildsvinskött

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:251 av Magnus Jacobsson (KD) yrkande 1,

2018/19:470 av Lina Nordquist (L),

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 25,

2018/19:1461 av Ann-Sofie Alm (M),

2018/19:1522 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:1955 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:2154 av Alexandra Anstrell (M),

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 12 och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 25 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 60 1 9
SD 0 59 0 3
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 172 139 1 37


21. Tillgängliggöra vildsvinskött

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:676 av Sanne Lennström (S),

2018/19:1070 av Sanne Lennström m.fl. (S),

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 23 och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 26 (M)
Reservation 27 (SD)

22. Tillgång till dricksvatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 49.

Reservation 28 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 61 0 0 9
SD 59 0 0 3
C 0 27 0 4
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 284 27 0 38


23. Kosttillskott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2655 av Saila Quicklund (M) yrkandena 1-4 och

2018/19:2689 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 6 och 7.

Reservation 29 (KD)

24. Gårdsförsäljning av livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 14 och

2018/19:1818 av Jan Ericson (M) yrkande 1.

Reservation 30 (SD)

25. Palmolja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:349 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-4.

26. Reglering av energidrycker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1048 av Kristina Nilsson och Jasenko Omanovic (båda S),

2018/19:1305 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S) och

2018/19:2342 av Pia Steensland (KD) yrkande 2.

27. Definitionen av cider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1698 av Edward Riedl (M).

28. Hantering av kött med anledning av torkan 2018

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 31 (KD)